Aktuality

Medziodborová spolupráca pri starostlivosti o pacientov so SM – edukačný seminár pre sestry

Medziodborová spolupráca pri starostlivosti o pacientov so SM – edukačný seminár pre sestry, ktorý sa konal v dňoch 13.-14. septembra v hoteli Bránica

Zdravotná sestra je dôležitou súčasťou pri manažovaní liečby pacienta s SM. Vzdelaná zdravotná sestra -  je veľkou oporou ošetrujúceho lekára a zdrojom odborných a relevantných informácií o ochorení a liečbe SM. Veríme, že sestry si odniesli z podujatia veľa odborných a praktických informácií a vymenili si vzájomné skúsenosti a poznatky.

Galéria

SPOLUMÔŽEME

Projekt pre pacientov vytvára spoločnosť A-medi. Napíšte nám.

Organizátor

Realizátor

Partneri