Pýtame sa za Vás

Viete, aké cvičenie je pre vás vhodné?

29. augusta 2020

Aktuálne nie sú známe postačujúce poznatky o správnej kombinácii a štruktúre programovaného fyzického cvičenia, ktoré by významne zmiernilo symptómy SM. Každopádne je vhodné akékoľvek cvičenie a pohyb, ktorý je pacient schopný vykonávať a ktorý ho nepreťažuje.

TAI CHI - vnútorné umenie taoistického taj-či sa necvičí ako technika bojového umenia ani v súťažnom duchu. Charakteristickým znakom TAI CHI je naťahovanie a rotácia v každom pohybe. Ďalším aspektom je dôraz na sadanie a vstávanie, čo pomáha zlepšeniu rovnováhy, posilneniu nôh, šliach a väzov. TAI CHI má aj duchovný rozmer spojený s fyzickým cvičením. Primárnym cieľom je relaxácia tela a duše, pre taj-či sú typické pomalé a kontrolované pohyby, hlboké relaxované dýchanie a správna postúra prostredníctvom stavu uvedomovania a koncentrácie. TAI CHI zlepšuje flexibilitu, rozsah pohybu, svalovú silu a rovnováhu. Súčasne toto cvičenie preukázalo zlepšenie depresie, kvality života. S ohľadom na charakter TAI CHI je teda logický a opodstatnený predpoklad zlepšenia koordinácie, hybnosti, kvality života a depresie, ale aj zlepšenie spasticity, únavy, úzkosti a porúch pamäti.

Terapeutické lezenie je komplexný šport, pri ktorom človek využíva všetky časti pohybovej sústavy, pričom dochádza k ich prirodzenému a vyrovnanému rozvoju. Zapájame pri ňom všetky štyri končatiny, pri lezení na lezeckej stene sa musí v správnej súhre striedať statická a dynamická svalová práca, aby sa vykonal potrebný pohyb. Prostredníctvom lezenia zlepšujeme stabilitu a rovnováhu, naučíme sa vnímať svoje ťažisko a zistíme, pri akom pohybe sú naše svaly viac namáhané a kedy menej. Terapeutické lezenie je súčasťou praxe ako doplnok liečby viacerých zahraničných kliník.

U pacientov s ľahkým až stredne ťažkým zneschopnením je dobre tolerovaný, samozrejme, v nižšej intenzite, silový tréning. Niektoré výsledky skutočne poukazujú na zníženie zápalovej aktivity -  v podstate svaly sú orgán, ktorý produkuje protizápalové látky - teda, zjednodušene, kto viac posilňuje, má sa lepšie. Aeróbne cvičenie (beh, bicykel…), joga či pilates jednoznačne poskytujú úľavu od únavy, opäť sa potvrdilo zníženie zápalových látok v krvi a podpora protizápalového efektu produkciou tzv. hormónu šťastia sérotonínu. Treba si uvedomiť, že pravidelným cvičením sa zlepšuje koncentrácia a cvičí pamäť.

Galéria

SPOLUMÔŽEME

Projekt pre pacientov vytvára spoločnosť A-medi. Napíšte nám.

Organizátor

Realizátor

Partneri