Pýtame sa za Vás

Očkovanie pri skleróze multiplex

8. októbra 2020

Je známe, že bakteriálne alebo vírusové infekcie môžu spustiť recidívu sklerózy multiplex. Pre zníženie rizika vzniku recidívy ochorenia je dobré minimalizovať možnosť infekčného ochorenia. Niektorým infekčným chorobám môžeme predchádzať očkovaním. Pre ľudí, ktorí trpia na sklerózu multiplex platí pravidlo, že môžu byť očkovaní len vtedy, ak práve neprekonávajú žiaden “atak”, resp. recidívu ochorenia. Po recidíve ochorenia je potrebné s očkovaním počkať 4 - 6 týždňov. Je dôležité si uvedomiť, že to, či budete mať po očkovaní atak vám s určitosťou nevie predpovedať žiadny odborník. Avšak dlhodobo stabilizovaní pacienti bez atakov majú nižšiu šancu, že očkovanie ich stav zhorší. U nich sa preto tiež odporúča očkovať.

Neživé inaktivované vakcíny sú všeobecne považované za bezpečné. Odporúčané očkovania je optimálne podať najmenej 6 týždňov pred začiatkom biologickej liečby sklerózy multiplex. Očkovanie počas biologickej liečby je potrebné posudzovať individuálne. Medzi inaktivované vakcíny patrí DTP (trojkombinácia záškrt, tetanus a čierny kašeľ), týfus, hepatitída A a B, besnota, japonská encefalitída, meningokokové vakcíny, ľudský papilomavírus (HPV) a väčšina chrípkových vakcín. Nebolo preukázané, že by zvyšovali riziko ataku.

Živé, t.j. oslabené vakcíny sa nemajú podávať osobám, ktoré užívajú lieky oslabujúce imunitu, nakoľko patogény v nich sú iba oslabené, nie usmrtené a teda stále schopné vyvolať infekciu. Imunomodulačná liečba môže mierne znížiť aktivitu vášho imunitného systému a robiť vás tak na tieto infekcie náchylnejšími. Medzi živé vakcíny patrí MMR vakcína (trojkombinácia - osýpky, mumps, rubeola) a žltá zimnica (táto vakcína dokonca výrazne zvyšuje riziko relapsu).

Na overenie bezpečnosti a účinnosti očkovania u ľudí so SM boli vykonané viaceré štúdie, ktoré potvrdili, že očkovanie zvyšuje ich kvalitu života.

(https://www.nationalmssociety.org/Living-Well-With-MS/Diet-Exercise-Healthy-Behaviors/Vaccinations)

Ktoré očkovanie sú teda pre osoby s SM odporúčané? Predovšetkým sú to očkovania proti chrípke a pneumokokovým invazívnym nákazám.

Chrípka

Chrípka je vírusová choroba vyvolávajúca sezónne epidémie, postihujúce v priemere 5 - 20 % populácie ročne. Spôsobujú ju vírusy chrípky (vírusy typu A sú premenlivé, čo má za následok vznik každoročných epidémií). Príznaky ochorenia na chrípku môžu byť veľmi rôzne, od bezpríznakovej infekcie po komplikácií, ktoré postihujú pľúca, srdce, mozog, pečeň, obličky, svaly a nervy. Chrípka zvyčajne začína náhle, z plného zdravia bolesťami hlavy, zimnicou, triaškou, následným výstupom teploty na 39oC a viac, celkovou slabosťou, bolesťami svalov a kĺbov. Ako chrípka sa v laickej populácii často pomenovávajú klinicky miernejšie ochorenia spôsobené inými vírusmi. Na rozdiel od chrípky sa u takýchto ochorení rozvíjajú klinické príznaky postupne.

Na chrípku neúčinkujú antibiotiká a nemáme lieky, ktoré by vírus zlikvidovali. Lepšie, ako chrípku prekonať a liečiť, je chrípke predchádzať. Na Slovensku sú registrované a dostupné len neživé vakcíny, teda také, ktoré sú vhodné aj pre očkovanie osôb so sklerózou multiplex.

Očkovanie proti chrípke je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra, novembra až do polovice decembra tak, aby sa stihli vytvoriť protilátky do začiatku zvýšenej aktivity chrípky. Očkovať je možné aj neskoršie, závisí to od epidemiologickej situácie. V Európe prebieha epidémia chrípky zvyčajne medzi koncom decembra a začiatkom marca, na Slovensku najčastejšie vrcholí vo februári. Očkovanie chorých na SM sa odporúča vykonať každoročne, pretože zloženie očkovacích látok (vakcinálnych kmeňov) sa mení každú sezónu.

Invazívne pneumokokové nákazy

Pneumokoky sú v populácii veľmi rozšírené baktérie, často sa vyskytujú na slizniciach osôb s oslabeným imunitným systémom pri vrodených, alebo získaných poruchách organizmu. Nákaza sa prenáša pri kašľaní či kýchaní od nosičov alebo chorých osôb. Nárast rezistencie pneumokokov na antibiotiká vplyvom neracionálneho používania antibiotík výrazne zúžil voľbu ich účinnej liečby. Očkovanie je vhodným prostriedkom na zníženie nepriaznivých dopadov takýchto klinicky závažných chorôb.

Očkovanie človeka chráni proti invazívnym formám infekcie. Medzi pneumokokové invazívne infekcie patrí sepsa (ľudovo otrava krvi), zápal mozgových blán, zápal pľúc. Na Slovensku je dostupná 13 valetná neživá očkovacia látka vhodná pre očkovanie detí i dospelých osôb. Podáva sa jedna dávka očkovacej látky a viac sa nepreočkováva. Výkon očkovania i očkovacie látky pre osoby so sklerózou multiplex sú plne hradené zdravotnými poisťovňami.

Aké očkovanie sa odporúča pri cestách do zahraničia?

Každé autoimunitné ochorenie predstavuje určité riziko pri očkovaní. Očkovanie pri skleróze multiplex je veľmi komplikovaná a individuálna záležitosť, preto najlepšou voľbou je poradiť sa s neurológom a rovnako aj s lekárom špecializujúcim sa na cudzokrajné ochorenia a dôkladne zvážiť riziká a benefity, ktoré pre vás z očkovania vyplývajú. Pri výbere očkovania je potrebné zohľadniť krajinu, kam sa chystáte a tiež oblasti, kde sa budete pohybovať. Je rozdiel stráviť týždeň v hlavnom meste Thajska a rozdiel ísť na mesiac kempovať do jeho vidieckych oblastí. Preto lekára upovedomte nielen o mieste vášho pobytu, ale aj o vašom cestovateľskom pláne. Ak sa rozhodnete pre očkovanie, vakcínu by ste určite nemali dostať počas prebiehajúceho ataku. Minimálny odstup očkovania od ataku je 4 - 6 týždňov. Nesmiete mať počas neho infekčné ochorenie (nádcha, chrípka) ani by sa takéto ochorenie nemalo vyskytovať vo vašom okolí, aby ste sa nenakazili. Po očkovaní by ste mali ostať aspoň tri dni v relatívnom kľude bez stresov a námahy.

Zdroj:

https://www.nationalmssociety.org/Living-Well-With-MS/Diet-Exercise-Healthy-Behaviors/Vaccinations

https://www.webmd.com/multiple-sclerosis/multiple-sclerosis-and-vaccines#1

Galéria

SPOLUMÔŽEME

Projekt pre pacientov vytvára spoločnosť A-medi. Napíšte nám.

Organizátor

Realizátor

Partneri