Pýtame sa za Vás

Sú netradičné pohybové aktivity vhodné pre ľudí so sklerózou multiplex?

17. marca 2022

Skleróza multiplex je chronické autoimunitné ochorenie, ktoré sa prejavuje telesnými i psychickými problémami. Je dokázané, že častejšia pohybová aktivita môže priebeh ochorenia pozitívne ovplyvniť. Možností, ako sa môžete hýbať, je veľa. Odporúča sa zvoliť aj trochu netradičné cvičenia, pri ktorých si zlepšíte fyzickú kondíciu a zároveň nadobudnete i určitú psychohygienu.

Telo a myseľ sú prepojené časti, preto je dôležité sa o nich patrične starať. To neplatí len pre ľudí s dlhodobým ochorením. Avšak v týchto prípadoch je známe, že zlý psychický stav, stres či úzkosť sa môže prejaviť fyzickými príznakmi, alebo ich dokonca zhoršiť. Naopak nepríjemné telesné prejavy ochorenia či samotná bolesť môžu negatívne ovplyvňovať aj duševnú pohodu.

Existuje niekoľko foriem pohybu, ktoré sú zamerané práve na prepojenie telesnej a mentálnej stránky jedinca, a tým poskytujú efektívne zlepšenie zdravotného stavu. Dôležitou súčasťou týchto cvičení je tiež práca s dychom. Súhrnne sa tieto cvičenia nazývajú body and mind aktivity, kde medzi ne patrí napríklad joga, pilates, tai-chi, čchi-kung alebo Feldenkreisova metóda.

Prečo a ako začať cvičiť

Pri praktizovaní vyššie zmienených pohybových aktivít možno uvoľniť telo a zároveň upokojiť myseľ. Cvičenia majú pomalšiu tendenciu a ľuďom so sklerózou multiplex dokážu pomôcť najmä:

-        posilniť svaly a rozhýbať kĺby

-        zlepšiť stabilitu a celkovú fyzickú zdatnosť

-        podporiť vnímanie vlastného pohybu

-        spoznať svoje pohybové možnosti

-        uvoľniť myseľ a upokojiť dych

-        zbaviť sa napätia či únavy

Tak ako u bežných fyzických aktivitách je potrebné začať pomaly a vybrať si úroveň cvičenia zodpovedajúcemu aktuálnemu stavu a možnostiam jednotlivca. Tieto štýly cvičení možno praktizovať aj doma, napríklad s pomocou online kurzov. Tým, ale nie je zaručené, že budete vykonávať cviky správne. Pre začiatok je najlepšie si nájsť školeného inštruktora alebo fyzioterapeuta, ktorý bude mať potrebné skúsenosti.

Spevnite telo pomocou pilates

Táto metóda sa zameriava na posilnenie svalstva, kde dochádza najmä k aktivácii hlbokého stabilizačného systému. Medzi svaly tzv. stredu tela patria niektoré brušné a chrbtové svaly, svaly panvového dna a bránice. Plynulosť cvikov ide ruka v ruke s ich presnosťou. Dôraz je preto kladený na plné sústredenie a kontrolu jednotlivých pohybov. Aj vďaka nepatrným pohybom má toto cvičenie veľký účinok. Pri správnom cvičení sa strieda fáza posilnenia a uvoľnenia. Pilates sa cvičí na podložke, niekedy s pomocou rôznych pomôcok a úroveň cvičenia sa dá prispôsobiť komukoľvek.

Prepojte telo a dušu pri cvičení jogy

V dnešnej dobe začínajú lekcie jogy väčšinou dychovým cvičením a úvodnou relaxáciou. Neskôr sa cvičia samotné fyzické pozície, a po nich prichádza na rad záverečná relaxácia, prípadne meditácia. Joga sa delí do rôznych smerov, ktoré sa líšia v dynamike či intenzite cvičenia alebo v použití cvičebných pomôcok. Lekcie sa odlišujú tiež v náročnosti, čiže môžeme nájsť hodiny pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých. Joga pomáha ľuďom so sklerózou multiplex najmä pri únave. Pravidelným cvičením sa však dá zlepšiť rovnováha i koncentrácia, kde sa posilnia aj oslabené skupiny svalov.

Nebojte sa tradičného čínskeho cvičenia

Tai - chi je štýl čínskeho bojového umenia, ktorý je založený na pomalom vykonávaní pohybov, ktoré na seba plynulo nadväzujú. Praktizuje sa v stoji a môže pomôcť najmä s rovnováhou. Ako každé cvičenie tak aj toto napomáha aj psychickej pohode.

Čchi-kung alebo Qi - gong je tradičné starodávne čínske cvičenie, ktoré pracuje so životnou energiou chi. Cvičenie spočíva v pomaly vykonávaných pohyboch v stoji, pri ktorých je veľmi dôležité prepojenie s dychom. Čchi-kung sa cvičí v zostavách a je vhodný aj pre úplných začiatočníkov.

Feldenkreisova metóda

Pri tejto metóde nezáleží na presnosti pohybu, ale ide skôr o proces učenia sa. Pohybom sa naučíte prežiť a lepšie ho vnímať. Cviky je potrebné opakovať, preto sa táto metóda cvičí veľmi pomaly a v nenáročných polohách. Metóda sa delí na skupinové a individuálne cvičenia, kedy cvičiaci je pasívny a terapeut zaň vykonáva príslušné pohyby.

 

Zdroj:

https://www.mstrust.org.uk/a-z/complementary-and-alternative-medicine

https://www.mstrust.org.uk/life-ms/exercise/staying-active-ms

 

Obrázok:

https://www.shutterstock.com/cs/

Galéria