Pýtame sa za Vás

Ako hovorí staré príslovie, oči sú oknom do duše. Autor tohto výroku nemohol tušiť, aký význam bude mať takéto tvrdenie pre sklerózu multiplex. Náš zrakový orgán sa totiž môže využiť ako jednoduchý a neinvazívny spôsob sledovania progresie tohto ochorenia.

Oči - okno do možnej diagnostiky sklerózy multiplex

11. novembra 2018

V čom tkvie samotná diagnostika? Ide o meranie hrúbky vrstvy nervových vlákien v zadnej časti oka (sietnice), konkrétne v oblasti zrakového nervu. Vrstva sietnicových nervových vlákien sa u ľudí so sklerózou multiplex stenčí. Vzhľadom na relatívnu ľahkosť, s ktorou sa môžeme na zadnú časť oka pozrieť, môže táto metóda predstavovať relatívne lacný a rýchly spôsob pravidelnej kontroly progresie sklerózy multiplex.

Nedávno boli zverejnené dve štúdie o stenčovaní nervových vlákien sietnice v súvislosti so sklerózou multiplex. Zatiaľ čo iné diagnostické metódy nedokázali zistiť aktivitu ochorenia, inak známu ako NEDA (No Evidence of Disease Activity), talianska štúdia skúmala potenciálne zmeny v nervovej vrstve oka. NEDA sa definuje ako „žiadne zhoršenie postihnutia a žiadne nové lézie zistené na MRI“. V tejto štúdii sa vedci zamerali na 72 pacientov a vykonali množstvo testov, vrátane MRI a iných klinických meraní. Pacientom taktiež merali optický nerv, a to v časovom rozstupe dvoch rokov. V uvedenej štúdii mali ľudia s tenšou vrstvou nervových vlákien sietnice v oblasti zrakového nervu  väčšiu pravdepodobnosť vzniku nových lézií v mozgu, ktoré boli zistené na MRI. Navyše, výraznejšie stenčenie bolo aj  indikátorom zhoršenia zdravotného stavu pacienta.

Celkovo sa pri pohľade na oči ľudí s NEDA zistilo menej výrazné stenčenie, než u tých, ktorí mali jasné príznaky ochorenia. Toto naznačuje, že meranie hrúbky vrstvy nervových vlákien  sietnice by mohlo predstavovať jednoduchý nástroj na zistenie aktivity ochorenia.

Zaujímavosťou je, že niektorí ľudia so sklerózou multiplex môžu trpieť záchvatmi optickej neuritídy, pri ktorých imunitný systém napadne zrakový nerv. Predchádzajúce správy naznačujú, že tieto „ataky“ môžu zvýrazniť stenčovanie vrstvy týchto nervových vláken. To by mohlo tento potenciálny test komplikovať, čo by viedlo k diagnostikovaniu falošne vyššej úrovne progresie ochorenia. V talianskej štúdii však vedci zistili, že ak boli merania vykonané v priemere raz za dva roky, predchádzajúce záchvaty optickej neuritídy neovplyvnili rýchlosť stenčovania vrstvy nervových vlákien sietnice.

Táto téza bola potvrdená aj v druhej analýze, ktorá sledovala zmeny vo vrstve sietnicových  nervových vlákien v očiach počas piatich rokov. Vedci tu porovnávali mieru stenčenia vlákien u ľudí so sklerózou multiplex, ktorí mali a ktorí nemali optickú neuritídu. U ľudí, ktorí zažili záchvaty optickej neuritídy, boli nervové vlákna sietnice tenšie než vlákna u ľudí, ktorí záchvat nemali. Hoci optická neuritída môže spôsobiť prechodné obdobia zrýchleného stenčovania,  len čo atak odznie, celková miera stenčenia nie je ovplyvnená. To znamená, že v priebehu času môže byť rýchlosť zmien na sietnici oka znakom toho, čo sa deje hlbšie v mozgu.

Diagnostikovanie pomocou merania hrúbky vrstvy nervových vlákien v oku môže ovplyvniť rozhodovanie o liečbe a pomôcť určiť, či je u pacienta zvolená správna liečba.

 

 

https://www.msif.org/news/2018/01/24/the-eyes-as-possible-windows-into-ms/

SPOLUMÔŽEME

Projekt pre pacientov vytvára spoločnosť A-medi. Napíšte nám.

Organizátor

Realizátor

Partneri