Pýtame sa za Vás

Páčia sa vám kone? Potom vás poteší náš článok o hipoterapii. Je jednou z najstarších rehabilitačných metód vychádzajúcich z neurofyziologických základov, ktorá ako hlavný „nástroj“ pre dosiahnutie zlepšenia fyzického a duševného zdravotného stavu využíva koňa. Vďaka ušlachtilým zvieratám dosahuje hipoterapie tieto terapeutické ciele- pomáha udržiavať rovnováhu, pružnosť a vytrvalosť.

Počuli ste už o hipoterapii?

4. decembra 2018

Hipoterapia sa využíva u pacientov s poruchami pohybového aparátu (pri skolióze, pri rôznych formách paréz, po úrazoch chrbtice alebo po amputácii končatín) a nervového systému (pri skleróze multiplex alebo pri detskej mozgovej obrne). Je vhodná aj pre pacientov s duševnými či vývojovými poruchami, ako je autizmus.

Hipoterapia sa využíva u pacientov s poruchami pohybového aparátu (pri skolióze, pri rôznych formách paréz, po úrazoch chrbtice alebo po amputácii končatín) a nervového systému (pri skleróze multiplex alebo pri detskej mozgovej obrne). Je vhodná aj pre pacientov s duševnými či vývojovými poruchami, ako je autizmus.

Ako prebieha samotná terapia?

Kôň robí pomalé kroky v uzavretej aréne, zatiaľ čo pacient sedí alebo - lepšie povedané -  leží na hrubej podložke namiesto sedla, aby mal priamu spojitosť s telom koňa. Ako kôň cvála, jeho pohyb sa pasívne presúva na telo pacienta, napodobňujúc tak chôdzu človeka. Keď kôň vytvára takýto pohyb, jazdec je nútený aktivovať svoje svaly na kompenzáciu pohybu. Tým, že pohyb koňa nie je vždy presne rovnaký,  jazdec je motivovaný meniť svoje svalové napätie vždy inak, a tým posilňuje väčší počet svalov ako na strojových cvičeniach v posilňovni. Pacienti sú po začiatku hipoterapie oveľa silnejší. Dokazuje to napríklad fakt, že môžu sedieť vzpriamenejšie a rovnejšie, čo zlepšuje ich dýchanie a pohodlie na invalidnom vozíku.

Podstatným benefitom hipoterapie je pozitívne pôsobenie na psychiku človeka. Klient pocíti na konskom chrbte istý stupeň slobody a voľnosti. Zažívať aspoň do istej miery tieto pocity je pre ľudí trpiacich ochoreniami pohybového aparátu a nervového systému veľmi dôležité.

Podstatné je uvedomiť si, že hipoterapia nie je športová jazda na koni. Pacient sa sám nepodieľa na ovládaní koňa. Klient na konskom chrbte sedí, alebo leží. Výber polohy na konskom chrbte počas hipoterapie závisí od jeho pohybových možností, ako aj od stanoveného cieľa hipoterapeutickej liečby.

Štvornohá liečebná pomôcka

Pri hipoterapii sa pacient neučí ovládať zviera ako súčasť nejakej rekreačnej aktivity, “Jazda na koni” sa používa ako skutočný liečebný nástroj, rovnako ako napríklad fitlopta. Jazdec pracuje len na ovládaní svojho tela, nie koňa.

Niektoré z týchto pohybov by sme síce mohli “okopírovať” na fit lopte, ale v typickom 45-minútovom cykle hipoterapie kôň spraví zhruba 2000 krokov. Neexistuje spôsob, ani žiadne cvičenie v telocvični, kde by sa človek dokázal k takémuto niečomu priblížiť. V hipoterapii existuje ešte ďalšia výhoda, a to taká, že sa človek pohybuje vo voľnom priestore, čo viac napodobňuje pohyby, s ktorými sa ľudia stretávajú v bežnom živote.

Profesionálni terapeuti využívajú kone aj na zlepšenie jemnej motoriky, pozornosti, senzorických vnemov a rečových prejavov. Súčasťou sily hipoterapie je, že dokážeme robiť všetky tieto veci naraz. Väzba medzi koňom a jazdcom je skutočne silná!

“Spomínam si na študenta, ktorý bol veľmi frustrovaný svojou chorobou a po začatí hipoterapie sa vytvorilo hlboké spojenie nielen s koňom, ale aj s nami terapeutmi, dobrovoľníkmi a inými ľuďmi v programe. Hipoterapia sa preňho stala záchranným kolesom," hovorí  jeden z odborníkov na hipoterapiu.

Riziká a obavy

Hipoterapia nie je rizikovejšia ako tradičná liečba, poukazujúc na takmer neexistujúcu incidenciu hlásenú pri hipoterapii. Kone sú trénované, inštruktori vyškolení a jazdec je obklopený skúsenými odborníkmi a dobrovoľníkmi. V niektorých centrách je nasadanie a zosadanie z koňa ešte bezpečnejšie vďaka používaniu rôznych mechanickýh zariadení či strojov, umožňujúcich vyzdvihnutie pacienta.

Bezpečnostné opatrenia

Za bezpečný výkon hipoterapie zodpovedá hiporehabilitačný pracovník. Rozhoduje o aktuálnej spôsobilosti pacienta na hipoterapiu. O celkovej spôsobilosti samozrejme aj v tejto oblasti rozhoduje lekár.

A aké sú podmienky?

Pacient musí: mať úrazovú poistku, byť očkovaný proti tetanu, mať neobmedzujúce nohavice a priliehavú hornú časť odevu, mať odev nerušivých farieb a vzorov, a musí odložiť ortopedické pomôcky pred hipoterapiou, ktoré by mohli spôsobovať koňovi bolesť.

Hiporehabilitačný pracovník musí: mať úrazovú poistku a poistku pre možné poškodenie pacienta, byť očkovaný proti tetanu, pred hipoterapiou rodičom/príbuzným vysvetliť jej pôsobenie, u pacienta so záchvatovým ochorením poznať formu záchvatov, poznať základy prvej pomoci, po každom páde odviesť pacienta k lekárovi, o prípadnom úraze spísať zápisnicu so svedkami.

Pomocník musí: mať úrazovú poistku a poistku pre možné poškodenia pacienta.

Hipológ musí dbať na to, aby: strmene v prípade ich použitia boli nešmykľavé, pri použití sedla boli strmene otváracie, aby sa počas hipoterapie neprivádzali iné kone do jazdiarne. Priestor, kde sa hipoterapia prevádza, musí byť uzavretý.

 

Ak vás tento článok zaujal, a chceli by ste hipoterapiu vyskúšať, neváhajte sa podeliť o svoj názor aj na našich sociálnych sieťach!

 

 

 

Zdroj: http://www.momentummagazineonline.com/horse-power/

SPOLUMÔŽEME

Projekt pre pacientov vytvára spoločnosť A-medi. Napíšte nám.

Organizátor

Realizátor

Partneri