Pýtame sa za Vás

Očkovanie u osôb so sklerózou multiplex

5. decembra 2018

Je známe, že bakteriálne alebo vírusové infekcie môžu spustiť recidívu roztrúsenej sklerózy. Pre zníženie rizika vzniku recidívy ochorenia je dobré minimalizovať možnosť infekčného ochorenia. Niektorým infekčným chorobám môžeme predchádzať očkovaním. Pre ľudí, ktorí trpia na sklerózu multiplex platí pravidlo, že môžu byť očkovaní len vtedy, ak práve neprekonávajú žiaden “atak”, resp. recidívu ochorenia. Po recidíve ochorenia je potrebné s očkovaním počkať 4-6 týždňov.

Neživé vakcíny sú všeobecne považované za bezpečné. Živé, t.j. oslabené vakcíny sa nemajú podávať osobám, ktoré užívajú lieky oslabujúce imunitu. Odporúčané očkovania je optimálne podať najmenej 6 týždňov pred začiatkom biologickej  liečby roztrúsenej sklerózy. Očkovanie počas biologickej liečby je potrebné posudzovať individuálne.

Na overenie bezpečnosti a účinnosti očkovania u ľudí so SM boli vykonané viaceré štúdie, ktoré potvrdili, že očkovanie zvyšuje ich kvalitu života.

(https://www.nationalmssociety.org/Living-Well-With-MS/Diet-Exercise-Healthy-Behaviors/Vaccinations)

Ktoré očkovanie sú teda pre osoby s RS odporúčané? Predovšetkým sú to očkovania proti chrípke a pneumokokovým invazívnym nákazám.

Chrípka

Chrípka je vírusová choroba vyvolávajúca sezónne epidémie, postihujúce v priemere 5 – 20 % populácie ročne. Spôsobujú ju vírusy chrípky (vírusy typu A sú premenlivé, čo má za následok vznik každoročných epidémií). Príznaky ochorenia na chrípku môžu byť veľmi rôzne, od bezpríznakovej infekcie po komplikácií, ktoré postihujú pľúca, srdce, mozog, pečeň, obličky, svaly a nervy. Chrípka zvyčajne začína náhle, z plného zdravia bolesťami hlavy, zimnicou, triaškou, následným výstupom teploty na 39oC a viac, celkovou slabosťou, bolesťami svalov a kĺbov. Ako chrípka sa v laickej populácii často pomenovávajú klinicky miernejšie ochorenia spôsobené inými vírusmi. Na rozdiel od chrípky sa u takýchto ochorení rozvíjajú klinické príznaky postupne.

Na chrípku neúčinkujú antibiotiká a nemáme lieky, ktoré by vírus zlikvidovali. Lepšie, ako chrípku prekonať a liečiť, je chrípke predchádzať. Na Slovensku sú registrované a dostupné len neživé vakcíny, teda také, ktoré sú vhodné aj pre očkovanie osôb so sklerózou multiplex.

Očkovanie proti chrípke je najvhodnejšie vykonať v priebehu októbra, novembra až do polovice decembra tak, aby sa stihli vytvoriť protilátky do začiatku zvýšenej aktivity chrípky. Očkovať je možné aj neskoršie, závisí to od epidemiologickej situácie. V Európe prebieha epidémia chrípky zvyčajne medzi koncom decembra a začiatkom marca, na Slovensku najčastejšie vrcholí vo februári. Očkovanie chorých na SM sa odporúča vykonať každoročne, pretože zloženie očkovacích látok (vakcinálnych kmeňov) sa mení každú sezónu.

Invazívne pneumokokové nákazy

Pneumokoky sú v populácii veľmi rozšírené baktérie, často sa vyskytujú na slizniciach osôb s oslabeným imunitným systémom pri vrodených, alebo získaných poruchách organizmu. Nákaza sa prenáša pri kašľaní či kýchaní od nosičov alebo chorých osôb. Nárast rezistencie pneumokokov na antibiotiká vplyvom neracionálneho používania antibiotík výrazne zúžil voľbu ich účinnej liečby. Očkovanie je vhodným prostriedkom na zníženie nepriaznivých dopadov takýchto klinicky závažných chorôb.

Očkovanie človeka chráni proti invazívnym formám infekcie. Medzi pneumokokové invazívne infekcie patrí sepsa (ľudovo otrava krvi), zápal mozgových blán, zápal pľúc.

Na Slovensku je dostupná 13 valetná neživá očkovacia látka vhodná pre očkovanie detí i dospelých osôb. Podáva sa jedna dávka očkovacej látky a viac sa nepreočkováva.

Výkon očkovania i očkovacie látky pre osoby s roztrúsenou sklerózou sú plne hradené zdravotnými poisťovňami.

 

Tento článok pre vás so Spolu Možeme pripravila pani prof. MUDr. Zuzana KRIŠTÚFKOVÁ, PhD., MPH, vedúca Katedry epidemiológie SZU.

Galéria

SPOLUMÔŽEME

Projekt pre pacientov vytvára spoločnosť A-medi. Napíšte nám.

Organizátor

Realizátor

Partneri