Pýtame sa za Vás

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie – to sú témy náročné nie len zo zdravotného hľadiska. Človek, ktorému je zrazu diagnostikované závažné ochorenie alebo utrpí vážny úraz, sa dostáva do zložitej životnej situácie. Ako sa zorientovať sa v množstve zákonov a ako v tejto novej životnej situácii postupovať? Základné nasmerovanie vám poskytnú nasledovné informácie, čerpané z oficiálnych zdrojov.

INVALIDITA A ŤZP. VIETE, NA ČO MÁTE NÁROK ?

16. januára 2019

Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie

V prípade ťažkého zdravotného postihnutia sa na stav jednotlivca treba dívať vo viacerých rovinách. Prioritou je zdravotná starostlivosť a indikácia účinnej liečby a rehabilitácie. V sociálnej rovine sú to oblasť zníženia pracovnej schopnosti (invalidita) a oblasť kompenzácie dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Je veľmi dôležité rozlíšiť dve oblasti - priznanie invalidity a priznanie statusu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Invalidita -  v tomto prípade je kompetentným orgánom Sociálna poisťovňa. Na základe lekárskeho posudku má právomoc uznať človeka za invalidného a priznať mu invalidný dôchodok. Bližšie informácie, ako aj žiadosti, nájdete na samotnej stránke Sociálnej poisťovne tu:

https://www.socpoist.sk/invalidny-dochodok

Status občana s ťažkým zdravotným postihnutím - v tomto prípade je kompetentným orgánom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a má právomoc na základe komplexného posudku (lekársky posudok a sociálny posudok) priznať človeku preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a formy kompenzácie tohto postihnutia. Bližšie informácie, ako aj žiadosti, nájdete na samotnej stránke UPSVARu tu:

https://www.upsvr.gov.sk/obcan-so-zdravotnym-postihnutim-1/kompenzacie-tazkeho-zdravotneho-postihnutia.html?page_id=262476&urad=240825

Sociálna poisťovňa posudzuje mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny posudzuje mieru funkčnej poruchy a stanovuje oblasti kompenzácie ŤZP. Rozhodnutia vychádzajúce z posudkov nebývajú identické (percentuálna miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nemusí zhodovať s percentuálnou mierou funkčnej poruchy).

Ak máte ďalšie otázky, ako postupovať pri vybavovaní relevantných žiadostí, neváhajte sa na nás obrátiť. Veríme, že spoločne s našou komunitou ľudí, ktorí podobným procesom už prešli, nájdeme vhodnú radu či riešenie!

SPOLUMÔŽEME

Projekt pre pacientov vytvára spoločnosť A-medi. Napíšte nám.

Organizátor

Realizátor

Partneri