Pýtame sa za Vás

Tremor čiže nekontrolovateľný tras je častým príznakom pri roztrúsenej skleróze. Existuje niekoľko typov tremoru (intenčný, posturálny a kľudový), ktorý rôznou mierou postihuje rôzne svalové skupiny. Pacienti trpiaci tremorom mávajú aj problémy s rečou (dyzartria) alebo prehĺtaním problémy (dysfágia). Za špecifický tremor sa pokladá nekontrolovateľný pohyb očí (nystagmus).

Ako zvládať tras pri skleróze multiplex?

30. januára 2019

Tremor patrí medzi najťažšie ovplyvniteľné príznaky sklerózy multiplex. Liečebné možnosti zahŕňajú cvičenie podporujúce rovnováhu a koordináciu, mechanické prístupy ako napríklad nosenie závažia či stabilizujúcich prvkov, imobilizáciu kĺbov svalových skupín či užívanie liekov. Hoci žiadny z týchto prístupov neeliminuje tras úplne, vhodnou kombináciou možno jeho intenzitu zmierniť.

Zvládanie každodenných aktivít

Rehabilitácia trasu je cielená jednak na zvládanie každodenných nevyhnutných činností (zahŕňajúcich chôdzu, kúpanie, obliekanie, pitie a jedenie, vstávanie z postele, sadanie na stoličku, používanie toalety a i.). Jednak na aktivity, ktoré chorý potrebuje k tomu, aby fungoval nezávisle v rámci svojej komunity (príprava jedla, nakupovanie, používanie telefónu, zaobchádzanie s peniazmi a pod.).

Rehabilitačné možnosti

Pozitívny vplyv na zníženie trasu má používanie závaží. Pri nevhodnom dávkovaní (hmotnosť, doba nosenia) sa však ako nežiaduci efekt môže vyskytnúť svalová únava.

Pacientov treba tiež učiť, ako tras kompenzovať. Napríklad používať suché zipsy miesto šnúrok, pripevniť mydlo ku kúpaciemu zariadeniu, fixovať pohybujúci sa kĺb (lakeť k trupu) alebo pracovať v uzavretom svalovom reťazci (opora lakťa o stôl). Tras je menší, ak je pohyb končatiny koordinovaný s okom. Vhodné je teda nacvičiť kompenzačnú stratégiu, v ktorej sa pacient najprv na predmet pozrie a až potom sa snaží na neho dosiahnuť. Amplitúda trasu sa zhoršuje aj s mierou stresu, preto sa pri ovplyvňovaní trasu, predovšetkým esenciálneho, osvedčili relaxačné techniky.

Fränkelovo cvičenie

Ako príklad rehabilitačného cvičenia používaného u chorých s neistými pohybmi, poruchami rovnováhy, trasu možno uviesť Fränkelovo cvičenie. Chorý pri ňom vykonáva presné, cielené pohyby v správnom tempe a za kontroly zrakom (v zrkadle). Postupuje od jednoduchých pohybov k zložitým, od rýchlych k pomalým, z polôh ľahu k pohybom stoji a za chôdze.

 

 

 

http://www.nationalmssociety.org/NationalMSSociety/media/MSNationalFiles/Brochures/Brochure-Tremor-The-Basic-Facts.pdf

 
 
 

SPOLUMÔŽEME

Projekt pre pacientov vytvára spoločnosť A-medi. Napíšte nám.

Organizátor

Realizátor

Partneri