Aktuality

Informácie pre ľudí s SM z Ukrajiny / Информация для людей из Украины

1. marca 2022

Milí priatelia,

veľmi nás mrzí situácia, v akej sa vaša krajina ocitla. Ak ste prišli na Slovensko a liečite sa na ochorenie skleróza multiplex, pravdepodobne budete potrebovať navštíviť špecializované centrum na liečbu tejto diagnózy. Tu nájdete prehľad, kde sa na Slovensku tieto centrá nachádzajú: http://www.spolumozeme.sk/sm-centra-na-slovensku

Podľa informácií Ministerstva zdravotníctva by ste mali mať nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, v odôvodnených prípadoch na plnú zdravotnú starostlivosť, ak ste na Slovensku požiadali o azyl. Viac informácií nájdete na stránke MZ, ktorá bude informácie aktualizovať. (Je tu snaha o pokrytie zdrav.starostlivosti aj v prípade, ak je Slovensko pre vás tranzitnou krajinou;  v prípade získania statusu dočasného útočiska, ktorého získanie je administratívne jednoduchšie, bude mať nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť.) https://www.health.gov.sk/Clanok?ukrajina-krizovy-stab-napor

V prípade špecifických otázok nás neváhajte kontaktovať na stránke našej iniciatívy Spolu Môžeme, hovoríme slovensky, anglicky a rusky. Kontakt: spolumozeme@gmail.com, Kristína Baluchová 0915 765 300 alebo Adriána Kováčechová 0910 488 762.

 

Любі друзі,

Ми дуже співчуваємо вам, щодо ситуації, в якій опинилася ваша країна. Якщо ви приїхали до Словаччини і лікуєтеся від такої хвороби, як розсіяний склероз, вірогідно ви будете потребувати відвідати спеціалізований центр, де лікують від цього діагнозу. Тут ви можете знайти перечень, де саме в Словаччині знаходяться такі центри:

http://www.spolumozeme.sk/sm-centra-na-slovensku

Згідно інформації Міністерства Охорони Здоров’я, ви маєте право на невідкладну медичну допомогу, а в обґрунтованих випадках – на повний медичний догляд, якщо ви подали запит на біженство в Словаччині. Більше інформації ви можете знайти на сторінці Міністерства Охорони Здоров’я, котра буде надавати і розширювати актуальну інформацію. (Також прикладаються зусилля, щоб медичний догляд повністю покривався і у випадку, якщо Словаччина є для вас транзитною країною; у випадку отримання статусу тимчасового притулку, отримання якого є адміністративно простішим, ви будете мати право на невідкладну медичну допомогу). https://www.health.gov.sk/Clanok?ukrajina-krizovy-stab-napor

У випадку специфічних запитань, ви можете звертатися до нас на сторінці нашої ініціативи Можемо Разом (Spolu Môžeme). Ми розмовляємо словацькою, англійською і російською. Контакт: spolumozeme@gmail.com, Kristína Baluchová 0915 765 300 alebo Adriána Kováčechová 0910 488 762.

Súbory

Galéria