SM a imunitný systém

Skleróza multiplex je autoimunitné ochorenie. Imunitný systém umožňuje ľudskému telu odolávať útokom zvonka i zvnútra. Organizmus sa vďaka imunitnému systému dokáže brániť vírusom, baktériám, škodlivinám z prostredia. Imunita telu umožňuje odstrániť poškodené alebo abnormálne sa správajúce bunky. Zdravý imunitný systém chráni vlastný organizmus pred cudzorodými látkami. Pri autoimunitnom ochorení sa však imunita obráti proti bunkám a štruktúram vlastného tela a začne ich ničiť, ako keby boli cudzie. Imunitný systém sa teda obracia proti nervovému systému a napáda myelínové obaly nervových vlákien v mozgu a mieche. Nervové vlákno postihnuté zápalom stráca svoj myelínový obal, poškodzuje sa a nervová bunka následne odumiera.

Autoimunitné ochorenia vznikajú na základe obranných reakcií imunitného systému proti telu vlastným štruktúram. Imunitný systém je schopný rozoznávať cudzie látky a reagovať proti nim. Okrem toho rozpoznáva telu vlastné štruktúry, ale nereaguje na ne. Ak sa táto autoimunitná tolerancia naruší, imunitný systém napáda telu vlastné tkanivá a poškodzuje ich. Mechanizmus vzniku autoimunitných chorôb nie je dodnes konečne objasnený. Vychádza sa z toho, že vznikajú na základe infekcií, ktoré spôsobujú baktérie, vírusy alebo iné mikroorganizmy, ktorých štruktúry sú čiastočne zhodné s vlastnými bunkami tela. Ataky SM a vznik neurologických príznakov sa často viažu na prechádzajúcu, najmä prechodenú, nepreliečenú infekciu- vírusov, či bakteriálnu, alebo na stres. Reakciou imunitného systému je tvorba protilátok, ktoré sú namierené aj proti vlastnému tkanivu. Ak tieto autoprotilátky, ktoré sa týmto spôsobom vytvorili, ostanú v krvi aj po odznení infekcie, vyvinú sa chronické zápaly, ktoré môžu postihovať rôzne orgány a tkanivá. Rôzne nálezy potvrdzujú, že pri skleróze multiplex zohrávajú značnú úlohu autoimunitné reakcie.

Aby sa agresívne autoimunitné bunky dostali do centrálneho nervového systému, musia prekonať hematoencefalickú bariéru, teda bariéru medzi krvným obehom a mozgom. Keď sa bunky imunitného systému do mozgu dostanú, začínajú produkovať množstvo látok, ktoré pôsobia na nervové vlákna toxicky a poškodzujú ich. Produkty týchto látok navyše priťahujú ďalšie škodlivé biele krvinky, čo podnecuje zápal. Zápalový proces sa dá liečbou ovplyvniť, dá sa potlačiť, strata nervových vlákien sa liečbou zatiaľ ovplyvniť nedá. Cieľom liečby SM je ovplyvniť imunitnú reakciu organizmu. Liečba bojuje proti abnormálnej aktivite imunitného systému, zastavuje zápal, dokáže chrániť nervové vlákna a zabrániť ich ďalšiemu poškodzovaniu.

„V tele sa pri SM aktivujú imunitné procesy namierené voči vlastným štruktúram. Vytvárajú sa protilátky, agresívne biele krvinky, ktoré prestupujú z krvi do nervového systému. U pacientov bola zaznamenaná zvýšená priepustnosť drobných ciev–kapilár a porucha ich steny.“

MUDr. Darina Petrleničová, PhD., Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť