Diagnostika

Správne diagnostikovať SM znamená urobiť viacero dôležitých testov a vylúčiť iné ochorenia, ktoré môžu pripomínať SM.


„Pri určovaní diagnózy SM je kľúčovým znakom rozsev lézií v priestore a čase. Napriek značnému pokroku v porozumení tomuto ochoreniu, trvá problém chybnej diagnostiky. Dôvodom je, že neexistuje definitívny diagnostický test, a to vrátane biopsie. Diagnóza SM je založená na výskyte príznakov, rádiologickom obraze pri vyšetrení magnetickou rezonanciou MRI a tieto výsledky sú podporené nálezom v mozgovomiešnom moku. (oligoklonálne pásy alebo zvýšená intratekálna tvorba imunoglobulínov). Nevyhnutnosťou je vylúčenie iných diagnóz, ktoré môžu pripomínať SM klinicky a rádiologicky. Správne stanovenie diagnózy závisí do značnej miery od subjektívneho posúdenia stavu pacienta. Pri diagnostike tohto nevyspytateľného ochorenia je potrebná skúsenosť a erudícia lekára, často aj medicínska intuícia.“

MUDr. Darina Petrleničová, PhD., Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť