SM u detí

Menej ako 10% pacientov so SM je vo veku mladšom ako 18 rokov. Podobne ako u dospelých, aj u mladších pacientov je najčastejšia relaps–remitujúca forma, ktorá sa vyskytuje asi u 98% detí. Nevýhodou je, že ak ochorenie prepukne v mladšom veku, skôr sa dostaví aj postupné zhoršenie zdravotného stavu. U detských a adolescentných pacientov podľa skúseností lekárov býva menej atakov než u dospelých. Prejavy však často bývajú dramatickejšie – môže sa dokonca stať, že dieťa pri ataku náhle ochrnie alebo dočasne stratí zrak, čo však býva veľmi zriedkavé. Všeobecne je diagnostika ochorenia u detí náročnejšia než u dospelých. Pri povoľovaní liečby pre deti rozhoduje to, ako by dlhodobé užívanie určitého lieku mohlo ovplyvniť zdravotný stav dieťaťa. Keďže v prípade nových liekov na sklerózu multiplex zatiaľ nie je dostatok dlhodobých štúdií, prístup je konzervatívny. Počas puberty niektorí adolescenti „povolia“ v liečbe, najmä ak im účinkuje a oni sa cítia dobre. V danej chvíli sú totiž pre nich horšie vedľajšie účinky než samotné ochorenie. V tomto období je zvlášť dôležitý prístup zodpovedný rodičov k liečbe svojich detí.

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť