SM u žien / mužov

Ženy ochorejú dvakrát častejšie ako muži, dôvod však dodnes nie je známy. Vznik ochorenia v produktívnom období života je pre ženy náročný – stoja totiž pred dlhodobou liečbou imunosupresívami a imunomodulancimi a zároveň je to obdobie, keď si mnoho žien zakladá rodiny a chce mať deti. Pacientky s SM si vzhľadom na liečbu a priebeh choroby musia tehotenstvo a i obdobie po ňom starostlivo plánovať. Potrebujú dostatok informácií o vplyve gravidity na aktivitu choroby a tiež o vývoji ochorenia v popôrodnom období. Na priebeh sklerózy multiplex u žien má vplyv aj menopauza – obdobie, keď dochádza k hormonálnym zmenám. Klimakterický syndróm, ktorý charakterizuje aj zvýšená únava, návaly horúčavy a potenia, bolesti hlavy, či poruchy spánku a tiež osteoporóza s častými pádmi a zlomeninami sa niekedy môže prekrývať s rozvojom a postupom ochorenia. U mužov sa obyčajne objavujú prvé príznaky roztrúsenej sklerózy zriedkavejšie ako u žien, no priebeh ochorenia býva prudší a rýchlejšie vedie k invalidite. Muži sa musia vyrovnávať s neurologickými poruchami súvisiacimi s SM, ktoré veľmi často, až u 60 percent z nich, prinášajú aj poruchu erekcie. Zároveň čelia zvýšenému tlaku ako živitelia rodín, najmä ak choroba príde vo veku, keď už majú deti. Pre mužov i ženy je SM, kvôli sexuálnym, mentálnym i fyzickým hendikepom súvisiacim s SM, veľkou záťažou a výzvou v partnerskom a rodinnom živote. Rozvodovosť u ľudí s SM je až 8–krát vyššia než u zvyšku populácie.

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť