Farmakologická liečba

Používa sa liečba imunomodulačná, alebo inak povedané aj ochorenie modifikujúca terapia (z anglického: Disease Modyfying Therapy = DMT), ktorá sa rozdeľuje na:

Liečba prvej línie

Je to liečba, s ktorou sa obvykle začína. Má priemernú preukázanú účinnosť a dobrý bezpečnostný profil. To znamená, že oddiali daľší atak ochorenia približne o 30% . Výhodou liekov tejto skupiny je, že žiadny liek nevyvoláva závažné, život ohrozujúce komplikácie. Nežiadúce účinky týchto liekov sa môžu vyskytnúť, ale väčšina pacientov ich dokáže tolerovať. Do tejto skupiny patria injekčné formy DMT s rôznou dávkovacou schémou (od denného pichania, cez každý druhý deň, až po raz za 2 týždne), ale už aj tabletková forma.

Liečba druhej a tretej línie

Je určená pre pacientov s vyššou aktivitou ochorenia od začiatku, alebo pre pacientov, u ktorých liečba liekmi z prvej línie zlyháva – je nedostatočná. Lieky tejto skupiny majú vyššiu účinnosť, ktorá sa pohybuje od 50 do 80%. Znamená to, že pacient liečený týmto liekov má oveľa vyššiu pravdepodobnosť že nebude mať žiadne príznaky SM. Vyššia účinnosť prináša aj nové nežiaduce účinky. Niektoré z nich so sebou nesú aj potenciálne riziko ohrozenia života. Sú preto vypracované schémy kde sa pravidelnou kontrolou a spoluprácou pacienta s lekárom možno mnohým komplikáciám vyhnúť. Do tejto skupiny patria lieky vo forme tabletiek, infúzna liečba raz mesačne alebo infúzna liečba podávaná vo forme tzv. cyklov v podobe 5 a 3 za sebou idúcich dní s odstupom 12 mesiacov (Je pozoruhodné, že počas 6 ročného monitorovania pacientov liečených týmto liekom, viac ako polovica nevyžaduje inú ďalšiu liečbu nad rámec prvých dvoch cyklov).

Iná liečba

Kortikosteroidy

Používajú sa vo vyšších dávkach v krátkych cykloch na liečbu akútnych relapsov, pretože pôsobia protizápalovo. Pri krátkodobom podávaní sú účinné a bezpečné, ale dlhodobé podávanie je spojené s mnohými, aj závažnými komplikáciami, preto sa chronické podávanie pacientom s SM neodporúča.

Plazmaferéza, vnútrožilové imunoglobulíny

Používajú sa v prípadoch, keď nie je možné použiť inú liečbu, alebo neúčinkujú kortikosteroidy či DMT.

Imunosupresívna liečba

Podáva sa vo výnimočných prípadoch. Je účinná, ale pôsobí na všetky časti imunitného systému a preto je spojená s rizikom komplikácií.

Liečba príznakov

Je zameraná na zmiernenie všetkých vedľajších príznakov SM, pokiaľ sa vyskytnú. Používajú sa svalové relaxanciá, lieky ktoré pomáhajú zmierniť únavu, antidepresíva a lieky na lepší spánok, niekedy lieky zmierňujúce závraty, lieky na účinnejšie vyprázdňovanie močového mechúra, liečba bolesti.

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť