Nefarmakologická liečba

Farmakologická liečba nie je jedinou terapiou potrebnou pri liečbe SM. Bez nefarmakologických, podporných terapií by bol efekt liekov obmedzený a farmakologická liečba by nemala požadovaný účinok.

Fyzikálna terapia

Je veľmi dôležitá. Cvičenia pomáhajú udržať silu a rovnováhu, zlepšiť pružnosť šliach a rozsah pohybu kĺbov a tak zmierniť únavu a bolesť. Je omylom myslieť si, že ľudia s SM by sa nemali príliš hýbať, práve naopak, pohybu by sa mali venovať pravidelne.

Psychologická pomoc

Je dobrá doplnková metóda na zvládanie úzkosti a stresu z ochorenia. Niekedy môžu pomôcť aj podporné pacientske skupiny.

Úprava životosprávy

Stravovanie, cvičenie, spánkový režim. Veľmi dôležité je prestať s fajčením. Fajčiari majú dokázateľne viac lézií, rýchlejšiu atrofiu mozgu a rýchlejšie sa rozvíja aj jeho invalidita.

„V priebehu posledných rokov pokroky v liečbe SM pretvárajú pohľad lekárov a pacientov na toto chronické invalidizujúce ochorenie. Dlhodobá – tzv. imunomodulačná terapia je určená na zníženie aktivity ochorenia, teda počtu atakov a spomalenie jeho progresie. Liečebné preparáty už dávno nepozostávajú len z klasickej prvolíniovej injekčnej liečby (interferóny - INF a glatirameracetát) a výskum sa nezameriava len na oddialenie relapsov, ale sústredí sa na minimalizáciu fyzického zneschopnenia pacientov. Hoci stále nie sme schopní rozvoj SM zastaviť, je možné ho oddialiť. Spektrum terapeutických možností sa neustále a rýchlo rozširuje, čo jednoznačne môže zlepšiť kvalitu života pacienta a predĺžiť obdobie bez obťažujúceho zneschopnenia.“

MUDr. Darina Petrleničová, PhD., Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť