Význam včasnej liečby

S liečbou SM by sa malo začať čo najskôr od stanovenia diagnózy. V súčasnosti sa dá ovplyvniť totiž iba včasná fáza ochorenia, ktorú charakterizuje zápal CNS. Neskorá fáza ochorenia, keď ubúdajú nervové bunky, sa zatiaľ liečbou ovplyvniť nedá. Terapia se delí na akútnu a dlhodobú, súčasne je nutné liečiť komplikácie a následky ochorenia. Od skorej diagnostiky a včasnej liečby závisí celková prognóza ochorenia. Dlhodobý výskum jednoznačne potvrdil efekt liečby, s ktorou sa začne v skorom štádiu ochorenia, keď je možnosť ovplyvnenia zápalu a straty nervového tkaniva najvyššia. Existujú dôkazy o vyššej úmrtnosti pacientov v dôsledku invalidizácie SM pri oddialení liečby o 5 rokov. Akékoľvek oddaľovanie liečby je z hľadiska súčasných medicínskych vedomostí rizikové a nesprávne.

„Agresívny zápal následkom poruchy imunitných procesov pri SM a súčasne prebiehajúci zánik nervových štruktúr práve v najrannejšom období ochorenia výrazne ovplyvňuje dlhodobú prognózu a vyžaduje včasný terapeutický zásah. V neskorých štádiách SM sú už reparačné mechanizmy mozgu vyčerpané.
Mozog je schopný do určitého stupňa kompenzovať straty tkaniva a obnoviť myelínové pošvy-aj ked už nie tak kvalitné ako boli pôvodné. To je možné ale len v skorých štádiách ochorenia, čo je zrejme spôsobené vyčerpaním buniek v chronických léziách opakovane postihnutých atakmi demylinizácie. Liečbou je možné zastaviť alebo oddialiť opätovné vzplanutie ochorenia a teda aj zastaviť alebo spomaliť dôsledky choroby. Priaznivý efekt včasnej liečby jednoznačne potvrdzuje dlhodobé sledovanie pacientov s SM.“

MUDr. Darina Petrleničová, PhD., Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť