Priebeh ochorenia

Zatiaľ nie je možné zistiť či nejako vyšetriť, ako bude ochorenie u konkrétneho človeka postupovať. Prognózu ovplyvňuje najmä včasná diagnostika a liečba. Prvé príznaky sa obyčajne objavujú vo veku 20–40 rokov, ale aj v detskom veku, najmä po 12. roku a v neskoršej dospelosti nad 50 rokov. Väčšina ľudí s SM zažíva striedanie relapsov a remisií. Po určitej dobe však táto forma prejde do sekundárnej progresie. Pacienti už nemajú relapsy, len ich stav sa postupne zhoršuje. Existuje aj forma ochorenia, kedy pacient máva od začiatku len neustálu a pomerne rýchlu progresiu zneschopnenia, je to primárne progresívna forma. Niektorí pacienti môžu mať len jeden relaps ochorenia, no podrobné vyšetrenie ukáže, že ochorenie už beží dlhšie. Tento stav označujeme ako už spomínaný klinicky izolovaný syndróm (CIS), kde je vysoká pravdepodobnosť, že pacient dostane ďalší relaps a tak sa jeho ochorenie stane klinicky definitívnou SM.

 

„Klinicky izolovaný syndróm (CIS) je najčastejšou prvým prejavom sclerosis multiplex. Zvyčajne sa vyskytuje u mladých ľudí v produktívnom veku, postihuje optické nervy, mozgový kmeň a miechu. Až u dvoch tretín pacientov CIS prejde do relaps–remitujúcej formy SM. Imunomodulačná liečba rozvoj definitívnej SM odďaluje. Včasná diagnostika a liečba CIS je kľúčová, aby sa oddialil druhý atak, postup ochorenia a zhoršenie stavu pacientov.“

MUDr. Darina Petrleničová, PhD., Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť