Príznaky SM

Príznaky môžu byť u každého človeka iné, vzhľadom na to, že ukazujú, ktorá časť nervovej sústavy je aktuálne zasiahnutá.

Najčastejšie prejavy roztrúsenej sklerózy

 • Únava – je extrémne častým príznakom a trápi 53–90% pacientov. Pri SM je intenzita aj dĺžka únavy vyššia než bežné vyčerpanie. Človek s SM potrebuje dlhší čas na vykonanie obvyklých denných aktivít. Dĺžka regenerácie síl je dlhšia a niekedy neúplná. Práve únava je najobťažujúcejším prejavom ochorenia až pre 40% pacientov.
 • Rozmazané alebo dvojité videnie, farbosleposť, bolesť oka, slepnutie – zrakové problémy sa objavujú pomerne často, ako prvý príznak je asi u 30% pacientov. Poruchy videnia sa vyskytujú spolu s bolesťou za okom pri pohľade do strán. Problémy môžu odoznieť spontánne, čo je zradné- postihnutý nenavštívi lekára a diagnostika sa tým oddiali. Po ťažších relapsoch zostáva trvalé zhoršenie zrakovej ostrosti, prípadne farebného videnia. Podobné je to i s dvojitým videním.
 • Poruchy pohyblivosti – ktoré sa môžu preukázať až po určitej záťaži (chôdza, šport, písanie na klávesnici a pod.) ako stuhnutosť, podlamovanie, či slabosť končatiny, sťažené písanie, vypadávanie predmetov z ruky. Takíto pacienti sprvu zväčša najskôr navštívia ortopéda/reumatológa.
 • Problémy s rovnováhou a koordináciou – pacienti väčšinou popisujú ako pocit opitosti. Problém s rovnováhou spôsobuje pády s rôznymi dôsledkami – zranenia, zlomeniny, poškodenie mäkkých tkanív, následne obmedzenie aktivít a sociálnu izoláciu.
 • Urologické problémy – poruchami funkcie močovej sústavy trpí 50–90% pacientov s SM – nutkanie na močenie, únik moču (inkontinencia), neúplné vyprázdňovanie močového mechúra s nutnosťou opakovaného cievkovania mechúra. U 2–12% pacientov sú tieto poruchy prvým príznakom SM.
 • Svalová slabosť až ochrnutie alebo kŕče môže postihovať tvárové svalstvo, svalstvo končatín a trupu.
 • Necitlivosť či naopak precitlivenosť kože alebo brnenie v niektorej časti tela.
 • Zlá artikulácia reči.
 • Problémy v sexuálnej oblasti – nedostatočná erekcia či strata sexuálnej túžby postihuje počas vývoja SM asi 60% mužov. Poruchy v sexuálnej sfére postihujú aj ženy. Pri SM býva skorší nástup klimaktéria.
 • Bolesť je ďalší častý príznak SM. Býva zväčša pálčivá, nie ostrá a intenzívna, ale zato dlhodobá.
 • Depresia, úzkosť, poruchy spánku – nevznikajú len ako reakcia na diagnózu, ale sú spôsobené aj samotnými zmenami na nervovej sústave, ku ktorým počas SM dochádza. Napríklad depresia sa s výskytom 40–60% u pacientov s SM objavuje 3–5krát častejšie ako u bežnej populácie a oveľa častejšie ako pri iných chronických ochoreniach. Býva poddiagnostikovaná, prekrýva sa so spánkovými poruchami, či únavou. Úzkosť je typické skôr pre skoré štádiá ochorenia, pričom viac postihnuté sú ženy.
 • Problémy so sústredením alebo pamäťou – sa môžu objaviť pomerne zavčasu. Ide najmä o postihnutie krátkodobej pamäte a poruchy pozornosti. Vyskytujú sa u viac ako polovice pacientov s SM a ich rozvoj je zväčša pomalý, postupný. Môžu byť prvými prejavmi SM u menšej časti pacientov, pričom sú nasledované typickými symptómami ochorenia, čo vedie k definitívnej diagnóze často o niekoľko rokov neskôr.


„Typické syptómy SM podľa starých dogiem predstavujú postihnutie hybnosti, citlivosti, či poškodenie zraku, ťažkosti s rovnováhou, močením, či v sexuálnej oblasti. Dnes už ale vieme, že symptómy SM sú však nielen fyzické, ale i psychické, pričom navzájom spolu úzko súvisia. Práve psychiatrické problémy spojené s SM sú často určujúcim faktorom pre priebeh ochorenia a vážnym psychickým i sociálnym problémom pre pacientov. Takmer 50 percent pacientov s SM trpí depresiou a poruchami pamäti, nemenej často sa u nich vyskytuje únava a spánkové poruchy. Pri SM boli popísané aj psychózy ako schizofrénia. Tieto príznaky SM sú zapríčinené samotným ochorením – spôsobujú ich plaky v určitých oblastiach mozgu, ale aj faktormi, ktoré SM sprevádzajú – napríklad reakciou na ochorenie môže byť depresia, úzkosť, poruchy spánku, alebo nežiadúce účinky liečby, či obmedzená fyzická aktivita“.

MUDr. Darina Petrleničová, PhD., Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť