Deň slnečníc 2018

Deň slnečníc - Prvé celoslovenské stretnutie ,,Spolu môžeme viac"... v Bešeňovej

Prvé celoslovenské stretnutie  „esemkárov“ , ich rodín, priateľov a sympatizantov s výstižným názvom ,,Spolu môžeme viac...“, ktoré sa uskutočnilo 12. mája 2018 v Bešeňovej bolo nabité pozitívnou energiou a príjemným počasím. Podujatie sa konalo v rámci celosvetovej iniciatívy Deň slnečníc a prilákalo vyše dvesto účastníkov. Zastúpené boli všetky vekové kategórie – od 85-ročného najstaršieho účastníka až po 6-mesačnú najmladšiu účastníčku.

Ako vznikla myšlienka zorganizovať podujatie Prvé celoslovenské stretnutie ľudí so SM?

Sclerosis multiplex – pre niekoho dve obyčajné slová, ale pre človeka, ktorému diagnostikovali toto ochorenie, je to diagnóza na celý život. Diagnóza, ktorá  vážne zasiahne nielen do osobného, rodinného, spoločenského a pracovného života, ale ovplyvní  aj  život partnerov, detí, príbuzných a priateľov. Preto je pochopiteľné  že všetci majú obavy z budúcnosti.  Čo bude ďalej ?  Ako sa zmieriť s novou situáciou? Dá sa to vôbec zvládnuť? Tieto otázky sú najčastejšie. Preto pravidelne organizujeme edukačné semináre, konferencie a kongresy, na ktorých sa v spolupráci s odborníkmi snažíme nájsť odpovede a pomôcť tak pacientom, ich rodinným príslušníkom ale aj priateľom a známym.

Na poslednom minuloročnom edukačnom seminári, v rámci ktorého sme  mali možnosť stretnúť združenie “Spolu Môžeme”. Keď sme rozprávali o akciách, ktoré plánujeme na rok 2018, som povedala, že už dlhší čas sa zaoberám myšlienkou zorganizovať celoslovenské stretnutie ľudí sa sclerosis multiplex. Dohodli sme sa, že spoločne do toho pôjdeme. :)

Pre koho bolo toto podujatie určené?

Nielen pre diagnostikovaných pacientov, ale aj pre ich rodiny priateľov  a širokú verejnosť. Účasť sme nespájali s členstvom ani v kluboch SM ani v Slovenskom zväze sclerosis multiplex.

Môžete nám priblížiť, čo všetko sme sa mohli dozvedieť na podujatí?

Pripravili sme pestrý tematický okruh tak, aby si každý mohol nájsť to svoje. Pri koncepcii sme vychádzali z našich edukačných seminárov, takže sme starostlivo zmapovali problematiku. Pripravené boli prednášky o nových možnostiach liečby, o tom ako sa vyrovnať s diagnózou nielen v rodine ale aj v práci a keďže  skleróza multiplex žiaľ, neobchádza ani deti ,pripravili sme prednášku aj na tému ako povedať v škole o tomto ochorení, respektíve,  či to vôbec povedať. Ďalšími témami boli srdcovo cievne ochorenia, ktoré sa týkajú aj ľudí so SM, a pripravené boli aj prednášky o právach, ale aj povinnostiach pacientov. Ako som už spomínala, podujatie nespájame s členstvom v Kluboch SM, kde sa stretávajú členovia, ktorí majú podobné problémy a preto sa vedia najlepšie pochopiť a podporiť. Aj tomuto bola venovaná jedna prednáška. Cvičenie je veľmi dôležité, takže sme si spoločne zacvičili a okrem klasického cvičenia sme si vyskúšali aj jógu.

Na čo sa mohli účastníci tešiť?

Okrem spomínaných prednášok sme pripravili aj vonkajšie aktivity. Pestrý program:

  • Tvorivé dielne
  • Maxiprak - hod plyšákom
  • Body Zorbit - 4 gule
  • Lukostreľba - terč slnečnice
  • Virtuálna realita - rúzne hry a virtuálne prehliadky
  • 1x veľká a 1x malá štvorlkolka
  • Menšie nafukovadlo ( pre deti do 6 rokov)

Ako hodnotí podujatie spoluorganizátorka prezidentka SZSM Jarmila Fajnorová?

Dôležité pre nás je, ako sa cítili tí, ktorí prišli. Účastníci, s ktorými sme sa rozprávali, boli spokojní. Ocenili najmä pestrosť podujatia, že na jednom mieste dostali veľa informácií ohľadom liečby, vyrovnania sa s diagnózou, že sa mohli porozprávať aj samotní pacienti medzi sebou, vymeniť si skúsenosti o živote s diagnózou SM a popri tom si aj zacvičiť, zabaviť sa. Ako sa vraví, spojiť príjemné s užitočným. Podujatie splnilo očakávania.

Deň slnečníc 2018