Pozdrav pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex 2020

Pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex (30.05.2020) sme si pre vás, v spolupráci s pani doc. MUDr. Jarmilou Szilasiovou, PhD. a Slovenským zväzom sclerosis multiplex - Jarkou Fajnorovou (prezidentka SZSM) pripravili takýto milý pozdrav.

Pozdrav pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex