Pozdrav pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex 2021

Už 30.05.2021 si spolu pripomenieme Svetový deň sklerózy multiplex, a pri tejto príležitosti sme si pre vás, v spolupráci s pani MUDr. Darinkou Slezákovou, PhD., mladou pacientkou Karin a jej sestrou dvojičkou Patríciou, s pani sestričkou Vierkou Zigovou, s pani prezidentkou Slovenského zväzu sclerosis multiplex - Jarkou Fajnorovou a našou kolegynkou Adriánou Kováčechovou pripravili takýto milý pozdrav. Samozrejme veľká vďaka patrí aj vám všetkým.

Pozdrav pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex