Relaxačný diár "Nezabúdajme na pamäť"

Kognitívne funkcie ľudí s ochorením skleróza mutliplex čelia veľkej záťaži a aj preto sme sa rozhodli medzi naše vzdelávacie aktivity zaradiť aj tréning pamäti. Na nasledujúcich stránkach nájdete úlohy a cvičenia, ktoré vám pomôžu udržiavať vašu pamäť fit. Tak ako pri telesnom cvičení, aj tu sa u vás určite vyplaví dobrý pocit z toho, že ste urobili niečo pre svoje zdravie.

V spolupráci s neziskovou organizáciou Centrum MEMORY, ktorá sa dlhodobo venuje vzdelávaniu pacientov, odborníkov i širokej verejnosti v oblasti tréningu pamäti a prevencie sme pripravili aj tréningové video.

Prajeme vám príjemný čas strávený s tréningom pamäti!

Relaxačný diár na trénovanie pamäti môžete stiahnuť tu

Video Centrum MEMORY nájdete tu