Svetový deň sklerózy multiplex 2022

...osláviť Svetový deň ochorenia skleróza multiplex budovaním povedomia o tomto ochorení i o dôležitosti včasnej diagnostiky. Mnoho odborníkov zdôrazňuje význam skorého nastavenia na vhodnú liečbu a preto pokladáme za vhodné hovoriť otvorene o prvých prejavoch ochorenia „SM“. Zhoršené videnie, únava, pohyblivosť či koordinácia – to všetko môžu byť signály, ktoré by nik z nás nemal podceniť. Aj preto sme pri príležitosti 5.výročia fungovania našej iniciatívy Spolu Môžeme vytvorili informačné letáky, ktoré sme distribuovali v 6-ich krajských mestách za účelom osvety a včasnej diagnostiky. 30.mája ste nás mohli nájsť v týchto mestách:

Banská Bystrica – Europa SC

Bratislava – Avion

Košice – Aupark

Nitra – OC Mlyny

Trnava – OC Max

Žilina – Aupark