SM a ataky

Akútny atak, excerbácia či relaps je prejav poškodenia nervového systému. Definuje sa ako :

  • nové alebo znovu sa objavujúce príznaky,
  • trvajú aspoň 24 hodín,
  • nespájajú sa s horúčkou či prebiehajúcou infekciou.

Skleróza multiplex sa v počiatočnej fáze ochorenia prejavuje práve atakmi, ktoré sa striedajú s následnou úpravou príznakov – remisiami. Ide o relaps–remitentnú formu ochorenia, ktorá je spočiatku typická pre väčšinu pacientov. Remisie môžu byť úplné, najmä na začiatku ochorenia a medzi jednotlivými atakmi môže uplynúť aj niekoľko rokov. V neskorších štádiách ochorenia však po odznení ataku zostávajú čiastočné prejavy postihnutia nervového systému, ktorý sa už nedokáže regenerovať.

Čo je spúšťačom atakov?

Atak môže spustiť akákoľvek aktivácia imunitného systému. S rozvojom príznakov sa však najčastejšie spájajú bakteriálne i vírusové infekcie, psychický či fyzický stres, únava a pôsobenie tepla. Atak môže vyvolať aj bežné ochorenie dýchacích ciest či infekcia močového ústrojenstva. K vzniku atakov prispieva aj teplo, veľa ľudí zažíva ataky v letnom období. Pre ľudí s SM nie sú vhodné ani horúce kúpele či saunovanie, ktoré zhoršujú príznaky ochorenia.

Čo nie je atak?

Niektoré príznaky sa môžu podobať na atak a znepokojiť vás. Netrvajú však 24 hodín, sú to len prechodné neurologické prejavy, ktoré sa často spájajú s horúčkou či s vysokými teplotami ovzdušia. Môžu sprevádzať obdobie pred menštruáciou či psychickú námahu. Nejde o atak a liečba kortikoidmi teda nie je nutná.

Ako spoznať atak?

Ak sa vám objavili príznaky, ktoré ste mali predtým počas vzplanutia ochorenia, alebo ste zaznamenali iné, nové príznaky a trvajú viac než 24 hodín, navštívte svojho lekára. Príznaky atakov sa medzi pacientami veľmi líšia. Dva rovnaké ataky u rôznych ľudí prakticky neexistujú, rovnako ako neexistuje u dvoch pacientov totožný priebeh ochorenia. Aj u jedného pacienta sa môžu objavovať rôzne typy atakov, záleží to na časti CNS, ktorá je postihnutá SM – sú to napríklad poruchy hybnosti, poruchy videnia, poruchy citlivosti a iné. (pozri Príznaky SM)

Prečo treba atak liečiť?

Už dávno neplatí, že príznaky ataku treba liečiť len v prípade, že pacienta príliš obťažujú. Podávajú sa kortikosteroidy, ktoré pôsobia protizápalovo a imunosupresívne, to znamená, že potláčajú škodlivú aktivitu imunitného systému. Ak je atak veľmi ťažký, postihuje viacero častí CNS a nedostatočne reaguje na kortikosterodiny, môže sa použiť liečba plazmaferézou (pozri Liečba SM). Ťažkosti, ktoré pri ataku vzniknú, je treba vždy liečiť – či už sú to prvé príznaky SM alebo atak dostane človek, ktorý trpí ochorením dlhé roky a berie liečbu. Ataky sú vždy prejavom akútneho zápalu centrálneho nervového systému. Trvajú zvyčajne 2 až 3 týždne. Príznaky často spontánne ustúpia, najmä v úvode ochorenia. Človek preto atak ani nemusí zaznamenať, prípadne lekár jeho ťažkosti nedáva do súvislosti s SM a choroba zostáva nediagnostikovaná a neliečená.

Prečo liečiť atak čo najskôr?

S liečbou vzplanutia ochorenia treba začať čo najskôr a s návštevou lekára by ste nemali otáľať, hoci vás intenzita nového či znovu objaveného príznaku príliš neobťažuje. Zápal, ktorý sa prejavil atakom, totiž nepoškodzuje len myelín obaľujúci výbežky nervových buniek, ale aj samotné výbežky neurónov, nervové vlákna – axóny. Poškodenie myelínu je dôvodom prechodných príznakov ataku, ktoré sa zo začiatku ochorenia stratia bez následkov. Zničením axónu však nervová bunka zanikne a pri masívnom úbytku nervových vlákien človeku zostávajú po ataku trvalé následky. Je dokázané, že neurodegeneratívny proces vzniká už pri prvých prejavoch ochorenia. Skorá liečba je preto jedinou šancou ako zlepšiť prognózu ochorenia a spomaliť postup zneschopnenia a invalidity. Ošetrujúci lekár by vám mal vysvetliť princíp liečby ataku a tiež vedľajšie účinky, ktoré túto liečbu môžu sprevádzať.

 

Andrea, 47 rokov

„Atak som nemala už rok a pol. Vtedy som odpadla a „odišla“ mi polovica tela, Nerobím si však dlhodobé plány, pretože ich nechcem zrušiť, ak by moje ochorenie znovu vzplanulo. Ochorenie mi diagnostikovali v roku 2012. Začala som padať, mala som problémy s udržaním moču, strácala som zrak a mala som veľké bolesti chrbta. Vďaka liečbe chodím s paličkou, niekedy si trúfnem aj bez nej. Mnohí známi, ktorí ma vidia na ulici, mi preto povedia – veď nevyzeráš chorá...“

 

Zuzana, 41 rokov

„Pri podozrení na atak treba ísť určite k lekárovi. Čím skôr sa začne s liečbou, tým lepšie. Moje ochorenie je vďaka liečbe stabilizované už desať rokov, hoci na začiatku som mala dva ataky v krátkom čase.“

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť