Aktuality

Seminár / webinár Spolu Môžeme dokázať viac - anonymný dotazník - 27.9.2023

21. augusta 2023

Milí priatelia, už 27. septembra o 16:00 hod. sa v Jurkovičovej teplárni v Bratislave uskutoční ďalší unikátny seminár / webinár pre novodiagnostikovaných pacientov – Spolu Môžeme dokázať viac. Prostredníctvom nášho anonymného dotazníka môžete zasielať vaše podnety a otázky, diskutovať sa bude i počas samotného webináru. Tešíme sa na vašu prezenčnú, ale i online účasť!

Téma podujatia: Holistický prístup k pacientovi so sclerosis multiplex

Anonymný dotazník