SoM lekár a SoM sestra

UPOZORNENIE

Nasledujúce stránky sú určené výhradne pre odbornú verejnosť, t.j. osoby oprávnené predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky a osoby oprávnené vydávať lieky a zdravotnícke pomôcky.

Kliknutím na odkaz „Pokračovať“ potvrdíte, že patríte k odbornej verejnosti. Ak k odbornej verejnosti nepatríte, stránku opustíte kliknutím na tlačidlo „Zrušiť“.

Organizátor projektu Slovenská neurologická spoločnosť a realizátor projektu A-medi management s.r.o, nenesú žiadnu zodpovednosť za nesprávne, zámerné alebo chybné potvrdenie príslušnosti k odbornej verejnosti.

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť