SM a iné ochorenia

Ak máte sklerózu multiplex, musíte si dávať pozor na ochorenia, ktoré môžu podporiť vznik ataku alebo ho dokonca vyvolať. Pre pacientov s SM sú nebezpečné najmä infekcie.

Infekčné ochorenia

Každá infekcia, či už vírusová, bakteriálna, plesňová či parazitárna, stimuluje imunitný systém a môže tak zhoršovať priebeh autoimunitných ochorení.

Niektoré vírusové infekcie sú dokonca považované za rizikové pri vzniku SM, najmä Epstein–Barrovej vírus (mononukleóza) alebo herpetický virus HHV-6. Aj opakovaný výsev oparu (vírus HSV-1) môže zhoršovať priebeh SM a preto je vhodné túto infekciu liečiť. Niektoré vírusové infekcie môže byť veľmi nebezpečné v kombinácii s modernou biologickou liečbou SM, pretože môžu spôsobiť zápal mozgu (natalizumab a častý John Cunningham virus, fingolimod/alemtuzumab a herpetické infekcie).

Veľmi častým zdrojom bakteriálnych infekcií u pacientov s SM sú močové cesty. Infekciu treba potvrdiť či vylúčiť vyšetrením moču na prítomnosť baktérií, je to možné u každého praktického lekára. Zápaly močových ciest sú nebezpečné, pretože infekcia často prebieha úplne bezpríznakovo napriek prítomnosti choroboplodných baktérií.

Horúčka pri infekciách zhoršuje príznaky SM, toto zhoršenie je však väčšinou dočasné a odznie po prekonaní infekcie a vymiznutí teplôt. Bakteriálne infekcie je nutné liečiť antibiotikami, nepopisujú sa žiadne nežiaduce účinky v kombinácii s liečbou SM.

Pacienti s SM majú všeobecne vyššiu náchylnosť na infekcie, pretože dlhdobo užívajú imunomodulačnú liečbu, ktorá tlmí imunitnú odpoveď a zvyšuje pravdepodobnosť infekčnej nákazy. Kortikoidy môžu tiež znižovať odolnosť voči infekciám. Pred podaním vyšších dávok kortikoidov či cytostatík preto lekári musia vylúčiť zápal ktorý by v tele aktuálne prebiehal. Pri opakovaných infekciách počas liečby SM treba kontaktovať imunológa a konzultovať možnosti liečby a prevencie infekcií. Voľnopredajné lieky na podporu imunity pre vás ako pre pacienta s SM nie sú vhodné, ich užívanie vždy treba konzultovať s vaším lekárom.

Ako pacient s SM by ste sa samozrejme mali vyhýbať jasným zdrojom nákazy, najmä počas vírusových epidémií – napríklad chrípky či črevných infekcií. Ak ste sa nakazili, každú infekciu treba dôkladne vyliečiť.

Devicova choroba a myasthenia gravis

Sú to ochorenia, ktoré môžu spočiatku pripomínať SM svojím klinickým obrazom a príznakmi.

Devicova choroba bola dokonca kedysi považovaná za variant sklerózy multiplex. Rovnako ako SM aj Devicova choroba – neuromyelitis optica (NMO) je autoimunitné ochorenie centrálneho nervového systému. Napáda však receptory v membránach podporných nervových buniek. Vyskytuje sa najmä v Ázii a ženy postihuje deväťkrát častejšie než mužov. NMO postihuje najmä zrakový nerv a miechu. Typicky sa objavujú veľmi ťažké zápaly očného nervu, dokonca obojstranné a môžu viesť až ku strate zraku. Miechové postihnutie sa prejavuje slabosťou či ochrnutím dolných končatín, poruchami močenia, či poruchami citlivosti na trupe. Pri počiatočných príznakoch bez ďalších vyšetrení sa teda príznaky NMO v podstate nedajú rozoznať od SM. Rozdiel býva vo výsledkoch MRI a tiež pri lumbálnej punkcii. Pri NMO je MRI negatívne, bez prítomnosti lézií a v mozgovomiešnom moku chýbajú oligoklonálne pásy, ktoré sú typické pre SM. Devicova choroba sa lieči imunosupresívami a cytostastikami a je v SR veľmi zriedkavá.

Myastehenia gravis je druhé najčastejšie neurologické autoimunitné ochorenie. Pri skleróze multiplex autoimunitný zápal napáda a ničí myelín a nervové vlákna. Pri myasthenii gravis sa poškodzujú zápalom tzv. acetylcholínové receptory, ktoré vyčnievajú na povrchu svalových vlákien. Dôsledkom toho sa nemôže uskutočniť prenos vzruchu medzi nervom a svalom. Pacienti s myastheniou gravis trpia únavou a slabosťou. V počiatočných fázach tohto ochorenia sa niektoré príznaky podobajú skleróze multiplex.

Epilepsia

Epilepsia a skleróza multiplex sú dve najčastejšie neurologické ochorenia dospelých ľudí mladšieho a stredného veku. Epilepsia a SM sa síce môžu vyskytnúť obe súčasne u jedného pacienta nezávisle na sebe, väčšinou je však epilepsia spôsobená poškodením neurónov pri skleróze multiplex. Ich spoločný výskyt nie je častý, epilepsia sa vyskytuje asi u 2 – 3 percent pacientov s SM. Epileptický záchvat môže byť dokonca prvým prejavom SM, u väčšiny chorých sa však epileptické záchvaty vyskytnú až v priebehu ochorenia SM počas atakov. Vplyv epilepsie na vznik SM sa nepreukázal. Epilepsia sa u pacientov s SM lieči antiepileptikami, u niektorých z nich však neúčinkujú. Pri užívaní antiepileptík treba dať pozor na ich vedľajšie účinky, môžu totiž napodobniť atak. Počas antiepileptickej liečby treba tiež kontrolovať stav bielych krviniek a pečeňové testy, pretože môžu meniť hladiny niektorých zložiek krvi.

Lenka, 37 rokov

„Pre mňa boli ťažké najmä roky, keď moja dcéra chodila do škôlky a každú chvíľu niečo priniesla domov. Boli obdobia, že sme šli obe z infekcie do infekcie. U mňa však mali všetky tie prechladnutia a dýchacie virózy oveľa ťažší priebeh než u dcéry, doslova som sa z nich nevedela vyhrabať aj dva – tri týždne. Po jednom ťažkom zápale priedušiek som prestala hýbať ľavou rukou, našťastie dnes som bez následkov. Teraz mi proti chorobnosti pomáha plávanie, chodím plávať každý týždeň dvakrát. V zime sa vyhýbam autobusom a priestorom, kde je veľa ľudí. Očkovanie proti chrípke totiž pre mňa ako pacientku s SM nie je vhodné.

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť