Aktuality

Svetový deň sklerózy multiplex

30. mája 2024

Milí priatelia, dnes je Svetový deň sklerózy multiplex a preto by sme Vás chceli vyzvať a pripomenúť si ho tým, že urobíme niečo pre svoje zdravie. Rozhodli sme sa preto "zasvätiť" Svetový deň sklerózy multiplex pohybu, aby sme dokázali, že spolu môžeme cvičiť, a navzájom sa podporovať. Spojme svoje sily a poďme búrať predsudky! :)

Galéria