Pýtame sa za Vás

15 tipov, ako EFEKTÍVNE zvládnuť rozhovor s lekárom

21. februára 2023

Všetci si uvedomujeme, že lekári sú v dnešnej dobe zahltení mnohými úlohami, majú v ambulancii veľké množstvo pacientov a nemajú tak vždy dostatok času na rozhovor s pacientom. Mnohí pacienti sa chcú dozvedieť o SM čo najviac, pre každého si potrebuje lekár vyčleniť dostatok času, aby mu pomohol. Preto by sme mali byť na takýto osobný rozhovor vopred pripravení. Nielenže tým ušetríme svoj čas a čas lekára, ale sa i dozvieme čo najviac za relatívne krátky čas, či sa s dôverou porozprávame s lekárom o tom, čo nás najviac trápi. Komunikácia o SM je emočne náročná najviac pre novo diagnostikovaného pacienta, ale aj pre samotného lekára. Lekári sú pripravovaní na komunikáciu v ordinácii, majú osvojené komunikačné zručnosti, no samotných pacientov na rozhovor s lekárom nikto nepripravuje.

Prinášame niekoľko tipov, ako sa pripraviť pred návštevou ambulancie:

1. Na rozhovor s lekárom je dobré si vopred upresniť otázky, buď v mysli, alebo na papieri. Lepšia možnosť je si ich napísať, aby ste na nič nezabudli. Zapisujte si aj lekárove rady a odporúčania. Doma si nemusíte spomenúť na všetko, o čom ste sa rozprávali.

2. Je dobré, ak máte na vyšetrenie pripravený výpis zo zdravotnej dokumentácie, prípadne aspoň napísané na papieri všetky lieky, ktoré užívate, nielen neurologické. Priamo v ambulancii si nemusíte vždy spomenúť na všetky lieky. Pre lekára je to dôležité, aby nedošlo k nevhodným interakciám viacerých liečiv, ktoré aktuálne užívate.

3. Je vhodné, ak si vediete denník svojich hlavných ťažkostí a problémov. Ten môžete dať svojmu lekárovi k nahliadnutiu alebo sám/sama môžete vybrať najvýraznejšie ťažkosti, ich trvanie, častosť výskytu, silu pôsobenia a rozobrať ich spolu s lekárom.

4. Ak je to možné, požiadajte lekára o miesto, kde nebudete nikým rušení pri hovorení dôverných informácií. Nik by nemal vchádzať a vychádzať do/z miestnosti, ani by ste sa nemali rozprávať niekde na chodbe, v pacientskej izbe, kde sú iní ľudia. Zdravotná sestra zvyčajne býva prítomná.

5. Počas rozhovoru sa pozerajte lekárovi do očí. Nedržte si ústa, bradu, nezakrývajte si tvár, aby vám lekár dobre rozumel. Pred vstupom do ambulancie si vypnite alebo stíšte mobilný telefón, neprijímajte telefonické hovory počas stretnutia s lekárom.

6. Otázky formulujte na lekára priamo a jasne, aby odpoveď mohla byť zrozumiteľná, jednoznačná.

7. Buďte úprimní, ak budete klamať alebo niečo zamlčíte, lekár vám nemusí nastaviť správnu liečbu.

8. Nebojte sa požiadať lekára o jeho čas na rozhovor s vašou rodinou, ktorá má výrazný vplyv na vyrovnávanie sa s liečbou a na váš celkový stav. Môžete to urobiť na začiatku vyšetrenia, keď zdravotnej sestre poviete, že by ste radi mali člena rodiny pri sebe, aby sa tiež mohol pýtať otázky. Prístup býva individuálny – niektorí pacienti chcú byť vyšetrovaní spolu s príbuzným, iní žiadajú absolútne súkromie, ďalší uprednostňujú rozhovor lekára s príbuzným bez pacientovej prítomnosti.

9. Ak lekárovi nerozumiete, veď každý má rôzne spôsoby myslenia, či hovorí lekárskym žargónom, nebojte sa ho opýtať, ako to myslel/a.

10. Nemajte obavy sa spýtať na všetko, čo chcete vedieť, čo vám je nejasné. Aj keď máte pocit, že vaše otázky nie sú logické alebo sú to „hlúposti“. Pre vašu psychickú pohodu je vhodnejšie opýtať sa na všetko, ako sa po návrate doma trápiť, či napríklad dodržujete liečbu správne.

11. Lekára nekritizujte a neurčujte mu, ako má diagnostikovať a liečiť vaše ťažkosti. Tiež mu neraďte, čo iné ste si čítali na internete v diskusných fórach. Doktor Google nemusí mať vždy pravdu. :-)

12. Buďte trpezliví, neočakávajte od lekára zázrak na počkanie.

13. Nesťažujte sa na zaobchádzanie s vami, lekári naozaj robia, čo môžu. Ich cieľom je vám pomôcť.

14. Rešpektujte lekárovo súkromie. Ak vidíte, že je lekár zaneprázdnený a potrebujete sa rozprávať dlhšie, požiadajte ho o kontakt na iného odborníka, s ktorým by ste sa mohli o vašich starostiach porozprávať (napr. zdravotná sestra v SM centre, psychológ na oddelení, sociálny pracovník, kňaz).

15. Nebojte sa opýtať v závere dodatočné otázky, ktoré vyplynú z vášho rozhovoru. Radšej, ako sa doma trápiť tým, ako to lekár myslel a či správne konáte.

Galéria