Pýtame sa za Vás

Vplyv výživy, otužovania, pohybu a spánku na ochorenie skleróza multiplex

28. marca 2023

Milí priatelia, prinášame vám pútavý rozhovor s pani MUDr. Darinkou Slezákovou, PhD. (II. neurologická klinika LFUK a UNB, Centrum pre liečbu sclerosis multiplex), ktorá porozpráva o neurodegeneratívnych ochoreniach - čo sú to za choroby, ako sa prejavujú, kedy vznikajú a ako ich vieme liečiť. Takisto sa dozviete, aký vplyv má výživa, pohyb a iné súčasti životosprávy (otužovanie, saunovanie, spánok) alebo manažment stresu na neurodegeneratívne ochorenia a demencie.

Rozhovor

Galéria