Pýtame sa za Vás

Smútok, stres a plač. Ako sa odreagovať?

29. marca 2023

Reakcie na novodiagnostikované ochorenie SM sú rôzne. Smútok, strata, vina, plač, bezmocnosť... Je dôležité pochopiť a rozpoznať smútok a emócie, ktoré spôsobuje. Existujú však aj spôsoby ako “zdravo smútiť” a teda vnímať tieto emócie ako niečo prirodzené a bežné. Smútok vie byť z dlhodobého hľadiska aj pozitívny.

Smútok je často znepokojujúcim zážitkom. Je však dôležitou a zdravou súčasťou života a umožní nám prežiť zmenu. Často pomáha ľuďom nájsť nové a kreatívne spôsoby riešenia situácie. Môže byť pre ľudí s SM súčasťou prehodnotenia života a vykonania správnych zmien?

PROCES SMÚTENIA A POCHOPENIE SMÚTKU

Smútok je pre každého iný. Nie je predvídateľný. Nová životná situácia je nepoznaná. Celý proces s vyrovnávaním môže trvať od niekoľko dní až po niekoľko mesiacoch.

Vo všeobecnosti ho však možno rozdeliť do 5 fáz, ktoré u vás nemusia nasledovať postupne za sebou, prípadne môžete nejakú fázu vynechať a následne sa k nej vrátiť, alebo prebiehajú súčasne. Je však aj v poriadku, aj ak vôbec také pocity neprežívate. Možno práve vďaka poznaniu týchto fáz budete vedieť lepšie pochopiť, čo sa práve vo vás odohráva.

Viac o fázach smútku sa dočítate aj v našom článku: 5 fáz emočných reakcií pri oznámení diagnózy

http://www.spolumozeme.sk/pytame-sa-za-vas/541/5-faz-emocnych-reakcii-pri-oznameni-diagnozy

Tu je niekoľko stratégií, ktoré môžu byť užitočné pri zvládaní smútku u ľudí s SM:

Uznajte a potvrďte svoje pocity: Je dôležité uznať a potvrdiť svoje pocity, či už sú to smútok, hnev, vina alebo akékoľvek iné emócie. Je v poriadku cítiť sa znepokojený a je dôležité dať si povolenie smútiť vlastným spôsobom a vlastným tempom.

Vyhľadajte podporu: Počas tohto obdobia je dôležité mať podporný systém, či už prostredníctvom rodiny, priateľov, podpornej skupiny alebo odborníka na duševné zdravie. Podpora vám môže pomôcť cítiť sa menej izolovaní a môže vám poskytnúť bezpečný priestor na vyjadrenie vašich emócií.

Starajte sa o svoje fyzické zdravie: Starostlivosť o svoje fyzické zdravie vám môže pomôcť cítiť sa odolnejšie a lepšie zvládať smútok. To môže zahŕňať udržiavanie zdravej výživy, pravidelné cvičenie a dostatok spánku. Vždy fyzickú aktivitu konzultujte so svojím lekárom.

Zapojte sa do aktivít starostlivosti o seba: Zapojenie sa do aktivít starostlivosti o seba vám môže pomôcť cítiť sa viac uzemnení a sústredení. Môže zahŕňať aktivity ako meditácia, zapisovanie do denníka alebo precvičovanie všímavosti.

Hľadajte overené zdroje: Pre ľudí s SM a ich rodiny je k dispozícii veľa zdrojov, ako sú informačné webové stránky, podporné skupiny a organizácie na podporu boja proti diagnóze SM. Tieto zdroje vám môžu poskytnúť informácie, podporu a usmernenie v tomto ťažkom období.

Prijmite pomoc: V tomto období je v poriadku prijať pomoc od ostatných. Či už ide o pomoc s každodennými úlohami alebo emocionálnu podporu. Prijatie pomoci vám môže pomôcť cítiť sa menej preťažení a umožní vám sústrediť sa na zvládanie smútku.

Buďte trpezliví a láskaví k sebe: Vyrovnanie sa so smútkom je proces, ktorý si vyžaduje čas a trpezlivosť. Buďte k sebe láskaví a dovoľte si smútiť vlastným spôsobom a vlastným tempom.

Pamätajte, že vyrovnávanie sa so smútkom je osobný a jedinečný proces a to, čo funguje na jedného, nemusí fungovať na druhého. Je dôležité byť so sebou trpezlivý a hľadať podporu, ktorá je pre vás vhodná.

Oddýchnite si, keď to potrebujete a doprajte si relax

Všetci vieme, že stres nám neprospieva. Konkrétne pri SM sa uvádza, že prvé symptómy sa často vyskytujú 4-6 týždňov po stresujúcej udalosti. Často aj symptómy už pri zistenom ochorení, sa môžu vystupňovať po epizódach stresu a napätia. Uvoľniť a zrelaxovať môžete viacerými spôsobmi. Každému vyhovuje iný typ aktivity a je dôležité, aby ste sa pri jej vykonávaní cítili komfortne a nepreceňovali svoje schopnosti.

PÁR TIPOV NA ZNÍŽENIE STRESU

Zaistite si tichú lokalitu bez rušivých vplyvov, pohodlnú polohu tela a dobrý stav mysle (pokúste sa zablokovať obavy a rušivé myšlienky). Potom vyskúšajte túto techniku.

Zhlboka sa nadýchnite a pomaly vydýchnite. Pomaly dýchajte po dobu dvoch minút. Potom otočte plynulým pohybom hlavu do jednej a potom do druhej strany. Niekoľkokrát otočte ramená dopredu a dozadu. Uvoľnite sa a pripomeňte si nejakú príjemnú myšlienku a opäť sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Ak pocítite nepríjemný pocit alebo bolesť, aktivitu ukončite.

V štúdii, ktorá bola publikovaná v časopise Multiple Sclerosis and Related Desease boli zistené výsledky, že u ľudí, ktorí praktizovali meditáciu v predchádzajúcich 12 mesiacov aspoň raz týždenne 20 minút, majú až o 30% menej častý výskyt depresie.

Ak preferujete fyzickejšie aktivity, môžete sa angažovať aj v športových aktivitách. Samozrejme je vždy dôležité skonzultovať stav so svojím lekárom, prípadne si môžete nájsť špecialistu z oblasti fyzioterapie a zveriť sa jemu. Začnite postupne, počúvajte svoje telo a dbajte o bezpečnosť.

O tipoch na fyzickú aktivitu nájdete článok aj na našej stránke: Sú netradičné pohybové aktivity vhodné pre ľudí so sklerózou multiplex?

http://www.spolumozeme.sk/pytame-sa-za-vas/369/su-netradicne-pohybove-aktivity-vhodne-pre-ludi-so-sklerozou-multiplex

Treba si vybrať aktivitu, pri ktorej sa cítite najpohodlnejšie a najpríjemnejšie.

Niektorým ľuďom práve diagnóza SM poskytla príležitosť na zmenu v ich živote. Prijatie diagnózy môže byť “bodom obratu” a príležitosťou prehodnotiť budúcnosť proaktívnym spôsobom.

Galéria