Pýtame sa za Vás

Ako to povedať ostatným, keď v tom nechcem byť sám?

31. marca 2023

Komunikovať s inými ľuďmi o zdravotnom stave môže byť náročné a nepríjemné. Mnohí ľudia sa hanbia a cítia sa neisto, keď hovoria o svojich zdravotných problémoch, pretože sa obávajú odsudzovania alebo nevhodnej reakcie druhých ľudí. Avšak, práve komunikácia o týchto problémoch je často dôležitá pre riešenie a liečbu. Možno nájdete ľudí, ktorí sa cítia rovnako ako vy alebo ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť alebo sa jednoducho len uvoľníte, že sa môžete niekomu zdôveriť.

Samozrejme, komunikácia o zdravotnom stave v spoločnosti, je vašim osobným rozhodnutím a neexistuje univerzálna odpoveď. Pokiaľ ide o komunikáciu s ostatnými o vašom ochorení, je dôležité zvážiť svoju vlastnú úroveň pohodlia a hranice.

Prinášame vám pár tipov, ktoré vám môžu pomôcť, keď sa rozhodnete ľuďom zdôveriť, o tom, že vám diagnostikovali sklerózu multiplex:

PRÍPRAVA NA ROZHOVOR

Prvým krokom pri zdieľaní vašej diagnózy SM s ostatnými, je pripraviť sa na rozhovor. Môže byť užitočné, aby ste si predtým napísali body, ktoré chcete zdôrazniť a odpovedali si na otázky, ktoré by mohli vzniknúť. Môžete si napríklad položiť otázky ako: Čo je skleróza multiplex? Ako ovplyvní moje každodenné fungovanie? Ako sa môže prejaviť? Ako bude vyzerať liečba?

SÚKROMIE

Ďalším krokom k úspešnej komunikácii o zdravotných problémoch je nájsť správny čas a miesto na to, aby sme s ostatnými hovorili. Je dôležité nájsť bezpečné a súkromné miesto, kde sa cítime pohodlne a kde môžeme hovoriť bez rušenia alebo prítomnosti iných ľudí. Okrem toho by sme mali nájsť vhodný čas, keď sa cítime dostatočne silní a pripravení na otvorenú komunikáciu.

ROZHODNITE SA, KOĽKO CHCETE ZDIEĽAŤ

Je na vás, aby ste sa rozhodli, koľko informácií o svojej SM chcete zdieľať s ostatnými. Môžete sa rozhodnúť a zdieľať tieto informácie iba s blízkymi priateľmi a členmi rodiny alebo so svojimi spolupracovníkmi či spolužiakmi. Zvážte svoje vzťahy a úroveň dôvery, ktorú máte s každou osobou. Možno budete chcieť začať informovaním tých, ktorí sú vám najbližší. To vám neskôr môže pomôcť vytvoriť systém podpory od ľudí, na ktorých sa môžete v prípade potreby spoľahnúť.

OTVORENOSŤ A JASNOSŤ

Hovorte o svojich problémoch otvorene a bez zbytočných zámienok. Je prirodzené, že niekedy sa budete cítiť neisto, ale dôležité je nevyhýbať sa téme alebo skrývať svoje pocity. Ak budete otvorení a jasní, môžete získať podporu a pochopenie od iných. Môžeme použiť jasnú, zrozumiteľnú reč, ktorá nevyvoláva nadmerný emočný nátlak a zároveň nám umožňuje presne popísať problém. Ak potrebujete, môžete si napísať niekoľko bodov, ktoré chcete zdôrazniť, aby ste sa nestratili v komunikácii.

VYSVETĽUJTE

Buďte pripravení na otázky. Keď zdieľate svoju diagnózu s ostatnými, je pravdepodobné, že budú mať otázky. Buďte pripravení odpovedať na ich otázky a zdieľať informácie o SM. Mali by ste opísať svoje symptómy čo najpresnejšie a snažiť sa byť čo najkonkrétnejší. Dôležité je tiež zdôrazniť, aké to má následky na váš každodenný život a aký vplyv to má na vaše fyzické a psychické zdravie. Je dôležité, aby ste sa tiež o tomto stave vzdelávali, aby ste ho mohli s istotou vysvetliť ostatným. To vám pomôže lepšie pochopiť a zvládnuť váš stav.

BUĎTE OTVORENÍ PODPORE

Komunikácia o vašej SM môže byť príležitosťou na získanie podpory a porozumenia od ostatných. Buďte otvorení ich ponukám pomoci a vedzte, že nie ste sami. SM môže byť neviditeľná choroba, čo znamená, že ľudia nemusia vždy vidieť príznaky a nevedia, keď potrebujete pomoc.

TRPEZLIVOSŤ

Nie každý pochopí alebo zareaguje tak, ako dúfate, keď budete zdieľať svoju diagnózu SM. Niektorí môžu byť neinformovaní alebo nevedieť, ako reagovať, a môžu sa cítiť neisto alebo zmäteno. Buďte trpezliví a dajte im čas na spracovanie informácií. Ak majú otázky alebo obavy, snažte sa na ne odpovedať pokojne a čo najúprimnejšie. Existuje veľa zdrojov dostupných pre ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o SM. Môžete im poskytnúť brožúry, webové stránky alebo knihy, ktoré poskytujú viac informácií o stave.

Kniha Život so sklerózou multiplex: https://eshop.amedi.sk/vsetky-produkty/29-zivot-so-sklerozou-multiplex.html

Oznamovať a komunikovať o zdravotných ťažkostiach určite nie je ľahké. Ak sa však na to cítite, môže vám to vytvoriť priestor na získanie podpory a pomoci od iných ľudí - či už praktickej, ale aj emocionálnej, čo môže pomôcť zmierniť stres. Zároveň zvyšujete povedomie o skleróze multiplex a môžete pomôcť ostatným lepšie pochopiť, aké sú riziká a príznaky, ktoré vás ovplyvňujú. Pamätajte, že nemusíte zdieľať svoju diagnózu s každým, ale byť otvorený a úprimný môže pomôcť znížiť stigmu okolo SM a zvýšiť povedomie o tomto stave.

Galéria