Pýtame sa za Vás

Skleróza multiplex a nevítaní hostia: Ťažkosti s trávením a močením, ktoré by sme mali riešiť

5. apríla 2023

Keďže nervový systém má kľúčovú úlohu pri regulácii črevného a močového systému, pri jeho poškodení sa u ľudí so sklerózou multiplex môžu vyskytnúť problémy s trávením či močením. Môže spôsobiť celý rad symptómov, ktoré sa môžu líšiť od človeka k človeku. Ľuďom tieto problémy znižujú kvalitu života a často aj zasahujú do ich psychického zdravia. Je však šťastím, že pokrok v manažovaní problémov umožňuje vykonávať pacientom bežné činnosti, s tým, že majú kontrolu nad funkciou močového mechúra alebo si vedia aj lepšie poradiť s manažovaním problémov s trávením.

Problémy s tráviacim traktom

Prispieť k zmenšeniu problémov môžete určitými nástrojmi aj Vy. Je však dôležité, aby ľudia s SM spolupracovali so svojím lekárom a konzultovali s ním všetky svoje príznaky a nepríjemnosti. Lekár môže odporučiť ďalšiu liečbu, prípadne poradiť ako lepšie zvládnuť pretrvávajúce problémy.

Zápcha

Zápcha môže byť jednak spôsobená poruchou nervových dráh, ktoré kontrolujú svaly čriev, čo spôsobí pomalé alebo neúplné vyprázdňovanie čriev. Okrem toho, môžu k tomuto problému prispieť aj vedľajšie účinky liekov, ktoré sa používajú na liečbu SM, prípadne aj obmedzená fyzická aktivita v dôsledku ochorenia.

Ide o bežný črevný problém u ľudí s SM a dá sa lepšie zvládnuť zmenami stravovania, ako je zvýšený príjem vlákniny a pitie veľkého množstva tekutín. Pomôcť môže aj cvičenie a zmäkčovače stolice.

Pokiaľ sa vaša zápcha nelepší alebo Vás tento stav obmedzuje, vždy by ste sa mali poradiť s lekárom, ktorý posúdi ďalšiu liečbu.

Inkontinencia stolice - samovoľný odchod stolice

Poškodenie nervov, ktoré riadia činnosť konečníka, môžu viesť k oslabeniu alebo strate kontroly nad zvieračom konečníka a následne viesť k úniku stolice. Dá sa to zvládnuť kombináciou zmien stravovania.

Hnačka

Niektorí zasa môžu mať zvýšenú citlivosť na niektoré potraviny, prípadne stresové situácie, ktoré môžu vyústiť do hnačky. Taktiež sa takto môžu prejaviť aj vedľajšie účinky liekov.

Problémy s močovým mechúrom

Skleróza multiplex môže so sebou prinášať aj problémy s močením, či už v zmysle nadmerného úniku moču alebo naopak nadmerného zadržania moču.

V dôsledku straty kontroly nad svalmi močového mechúra z dôvodu demyelinizačných ložísk v mieche, môže dôjsť k reflexnej inkontinencii. Močový mechúr sa nekontrolovateľne zúži, aj keď nemusí byť ešte dostatočne naplnený a moč sa vylučuje bez vedomia osoby. Výsledkom môže byť časté močenie až inkontinencia.

Môže dôjsť aj k situácii, kedy sa močový mechúr napĺňa močom dostatočne, avšak miecha nie je schopná dať vhodné signály do mozgu alebo vonkajšieho zvierača. Mechúr sa rozširuje a plní a výsledkom je veľký lenivý mechúr, čo môže viesť k neudržateľnému odkvapkávaniu moču, prípadne naopak k neschopnosti spustiť močenie, aj keď pociťujete pocit na močenie.

Citrusové plody naopak vedú k tomu, že moč sa stáva zásaditejší a lepšie sa v ňom množia baktérie.

V prípade nadmerného zadržiavania moču je dostupná katetrizácia. Môže byť použitý jednak permanentný katéter, ktorý sa vymieňa každé 3-4 týždne. Existuje však aj metóda samovycievkovania. Týmito metódami sa predchádza premnoženiu infekcii v močovom mechúre a poškodeniu obličiek.

Vždy o svojich problémoch upovedomte svojho lekára, ktorý Vám bude vedieť pomôcť navrhnúť postup liečby. Uvádza sa, že až 70% pacientov s poruchami močového mechúra sú zle liečení, pretože nedostatočne komunikujú svoje problémy. Odstránenie týchto problémov Vám zabezpečí lepšiu kvalitu života a odstráni pocity hanby, či strachu. Zároveň skoré podchytenie týchto komplikácii umožní samozrejme účinnejšiu liečbu a efektívnejšie zabránenie neskorým následkom.

 

Galéria