Zaregistrujte sa do klubu „Spolu môžeme“

Ambíciou projektu SPOLU MÔŽEME je spojiť všetkých, ktorých sa týka ochorenie skleróza multiplex (SM).

Pacienti, ich príbuzní, priatelia, lekári, zdravotnícki a sociálni pracovníci - zapojte sa prosím a pridajte sa k nám. Staňte sa členom - SPOLU MÔŽEME - urobiť viac.
Spolu môžeme zlepšiť informovanosť o ochorení, zdieľať pocity a názory Vás, pacientov.
Spolu s Vami sa budeme pýtať odborníkov a prinášať najnovšie poznatky o ochorení a liečbe.
Členstvo v iniciatíve SPOLU MÔŽEME Vás k ničomu nezaväzuje.

Prinesie Vám však výhody

  • lepšiu informovanosť a kvalifikovanú podporu od odborníkov na SM
  • pre všetkých registrovaných členov je k dispozícii poradňa psychológa, poradňa neurológa a poradňa sociálneho pracovníka
  • budeme Vám pravidelne posielať časopis Vital SM, v ktorom sa dozviete najaktuálnejšie informácie o ochorení
  • môžete sa spolu s nami zúčastňovať na stretnutiach v rámci celého Slovenska, ale aj na tvorbe obsiahleho informačného portálu SPOLU MÔŽEME

Pridajte sa k nám ....

Registračný formulár

Chcete sa stať naším členom? Vyplňte prosím tento formulár.
Hviezdičkou označené položky sú povinné.

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov klubom Spolu Môžeme. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracúvané pre účely informovania o aktivitách združenia v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). Spracúvanie vašich osobných údajov bude uskutočňované po dobu 5 rokov od uskutočnenia poslednej komunikácie. Po uplynutí stanovenej doby budú spracúvané osobné údaje zlikvidované v zmysle vyššie uvedeného zákona. V zmysle Zákona máte právo na základe písomnej žiadosti požadovať informácie o tom, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané; informácie o spracúvaní vašich osobných údajov; presné informácie o zdroji, z ktorého boli vaše osobné údaje získané; zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú neaktuálne, skončil účel ich spracúvania alebo pri ich spracúvaní došlo k porušeniu Zákona. Vaše ďalšie práva obsahuje § 28 Zákona.

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť