Relaxačné maľovanky

Relaxačné maľovanky sú moderným spôsobom, ktorý pomáha „vypnúť“ myšlienky o starostiach či obavách. Už dávno nejde len o zábavu pre deti. Novodobé výskumy potvrdzujú, že maľovanky nenúteným procesom prinášajú oddych, príjemnú koncentráciu a zároveň aj radosť z vytvorených obrazcov. Práve schopnosť relaxovať je pri tomto ochorení kľúčová, a väčšina pacientov potvrdzuje, že psychika zohráva pri symptómoch svoju rolu.

Preto sme sa rozhodli vytvoriť tento súbor predlôh, ktoré vám prinesú relaxačný pôžitok aj vďaka svojim zaujímavým autorom. Pripravili ich totiž traja kreatívci – Nicol Bonevová je grafička, ktorá sama žije s ochorením skleróza multiplex, rovnako aj ako ďalšia naša pomocníčka, Michaela Šinkovičová. Ich návrhy teda vychádzajú z osobnej skúsenosti s SMkou a ich vlastné pocity ich priviedli k tvorbe týchto unikátnych obrazcov. Tretím zhotoviteľom vzorov pre maľovanie je študent medicíny Marek Kajan, ktorý skúma ľudské telo nie len po odbornej stránke, ale i umeleckej. Je známym autorom viacerých výtvarných diel inšpirovaných telesnými orgánmi a teší sa výstavám po celom Slovensku. Všetkým trom patrí naša veľká vďaka za spoluprácu a ochotu. Poďme sa spoločne ponoriť do sveta farebnej fantázie a oddýchnuť si tak od každodenných starostí.

Prajeme vám príjemný relax!

Relaxačné maľovanky môžete stiahnuť tu