Workshop Spolu Môžeme Tvoriť

Dňa 14. apríla 2019 sa v Hoteli Slovakia v Žiline uskutočnil workshop s názvom “Spolu Môžeme Tvoriť”. Čo všetko sa skrýva pod týmto projektom? Táto tvorivá iniciatíva bola určená pre pacientov s diagnózou skleróza multiplex, ich príbuzným, priateľom, odborníkom a všetkým, ktorí im chcú spoločne pomáhať.

Ako vznikla myšlienka zorganizovať workshop ,,Spolu Môžeme Tvoriť"?

Sclerosis multiplex - pre niekoho dve obyčajné slová, ale pre človeka, ktorému diagnostikovali toto ochorenie, je to diagnóza na celý život. Diagnóza, ktorá vážne zasiahne nielen do osobného, rodinného, spoločenského a pracovného života, ale ovplyvní aj život partnerov, detí, príbuzných a priateľov. Preto je pochopiteľné, že všetci majú obavy z budúcnosti. Čo bude ďalej? Ako sa zmieriť s novou situáciou? Dá sa to vôbec zvládnuť...? Tieto otázky sú najčastejšie. Preto pravidelne organizujeme edukačné semináre, konferencie a kongresy, na ktorých sa v spolupráci s odborníkmi snažíme nájsť odpovede a pomôcť tak pacientom, ich rodinným príslušníkom ale aj priateľom a známym.

Iniciatíva “Spolu Môžeme” spája všetkých, ktorých sa ochorenie skleróza multiplex týka - pacientov, príbuzných, odborníkov ale i verejnosť. Združenie prevádzkuje informačný portál www.spolumozeme.sk, organizuje odborné i laické podujatia.

Mnohí pacienti, s ktorými portál komunikuje, prejavili záujem o získanie nových zručností a “znovuobjavenie” starých koníčkov. To nás - členky združenia motivovalo zorganizovať workshopové stretnutie “Spolu Môžeme Tvoriť”, počas ktorého sa pacienti mohli naučiť veľa nových vecí – súčasťou programu boli tvorivé dielne, prednášky psychológa i relaxačné cvičenia. Návštevníci si tak mohli vyskúšať tvorbu špeciálnych pohľadníc, dekorácie kraslíc či medovníkov pod dohľadom skúsených lektorov.

Pre koho bolo toto podujatie určené?

Pre všetkých pacientov so sklerózou multiplex, ktorí sa chceli kreatívne vyžiť, zabaviť sa a spoznať nových ľudí. Taktiež pre ich rodiny priateľov a širokú verejnosť.

Čo všetko ste sa mohli dozvedieť a naučiť na podujatí?

Pripravili sme pestrý program tak, aby si každý mohol nájsť to svoje. Program sa skladal z viacerých častí:

Workshopy

  1. Vyrobme si vlastné tričko - arteterapia a maľovanie na textil pod vedením psychológa - na tričko si účastníci namaľovali  svoje meno a vyzdobili zvolenou technikou
  2. Výzdoba medovníkov s veľkonočnou tématikou
  3. Ozdobovanie kraslíc - rôzne techniky, drôtiky, háčkovanie, maľovanie, oblepovanie
  4. Výroba veľkonočných dekorácií - rôzne techniky, háčkovanie, šitie, papierová technika
  5. Výroba veľkonočných pozdravov - rôzne techniky
  6. Veľkonočné dekorácie z kvetov

Odborná časť

Nezabudli sme ani na odbornú časť, kde sme mali pripravenú prednášku na tému: ,,Je dôležité sa správne stravovať"? Pri tejto prednáške sme sa pacientov snažili zapojiť do diskusie, aby nám porozprávali o svojich problémoch, s čím sa najčastejšie stretávajú počas ochorenia a ako ich strava dokáže ovplyvniť.

Druhá prednáška bola pod vedením pána PhDr. Grossmanna na tému: ,,Tréning pamäti a zvládanie stresových situácií". Veľmi nás tešil záujem pacientov o otázky na pána PhDr. Grossmanna.

Cvičenie

Cvičenie vnímame počas ochorenia sklerózy multiplex za veľmi dôležité. Takže na konci dňa sme si spoločne zacvičili Spinálnu Dynamickú Progresívnu iogu SDPi pod vedením Jarušky Valčekovej zo združenia Nádej SM.

Všetky tieto workshopy boli prakticky zamerané a hlavne veľmi zaujímavé vďaka svojmu inovatívnemu charakteru. Musíme s radosťou konštatovať, že „tvorivý deň“  mal veľký úspech. O tom svedčí i fakt, že na chodbách sme počas ich priebehu nikoho nestretli :)

Workshop ,,Spolu Môžeme Tvoriť"

Reportáž z workshopu Spolu Môžeme Tvoriť
Uskutočnil sa 14. apríla v Žiline. Reportáž uverejnila

Reportáž z workshopu ,,Spolu Môžeme Tvoriť" - o projekte už od 03:00 minúty