Webinár o cvičení pri skleróze multiplex - Spolu Môžeme Cvičiť

Už dávnejšie sme pre vás chceli zorganizovať podujatie, kde by sme si mohli spolu zacvičiť. Vieme totiž, že pohyb a zdravý životný štýl môže každému pomôcť k tomu, aby sa cítil lepšie. Pre nepriaznivú situáciu pandémie COVID-19 sme sa v mene iniciatívy Spolu Môžeme a OZ Samedi rozhodli zrealizovať podujatie Spolu Môžeme Cvičiť prostredníctvom webináru. Tento webinár je určený pre ľudí s SM a ich príbuzných, priateľov, lekárov a všetkých, ktorí im chcú spoločne pomáhať. Cieľom je zapojiť pacientov s ochorením skleróza multiplex do pohybových aktivít a zvýšiť tak kvalitu ich života.

Webinár sa uskutočnil 24.11.2020 o 16:30 hod.

Program:

-        Uvítanie moderátorky - Kristína Baluchová zo združenia Spolu Môžeme

-        Inštruktáž a príhovor fyzioterapeuta - Erika Kubová

-        Inštruktáž a nácvik JÓGY - trénerka Sandra Vychlopenová

-        Inštruktáž a nácvik NORDIC WALKING - trénerka Anežka Neupauerová

-        Inštruktáž prípravných cvičení na beh a príhovor o motivácii a zdravom stravovaní - Angelika Kutišová

 

Za podporu projektu ďakujeme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

 

Webinár