Čo je to skleróza multiplex?

Roztrúsená skleróza (sclerosis multiplex, SM) je zápalové demyelinizačné ochorenie, ktoré napáda mozog, miechu a obaly očných nervov. Pri SM začne imunitný systém napádať svoje vlastné bunky, konkrétne myelín, ktorý tvorí obal okolo výbežkov, t.j. okolo nervových vláken, ktoré spájajú nervové bunky navzájom. Myelín za normálnych okolností chráni nervové vlákna. Pomáha im šíriť elektrické vzruchy/informácie skrz nervovým systémom, a tým riadiť funkcie celého tela. Existencia myelínu je nevyhnutnou podmienkou správneho fungovania nervovej sústavy. Bez neho sa výrazne spomaľuje vedenie v nervovom tkanive. Poškodenie myelínu má za následok zhoršenie výživy nervových vláken a neskôr aj ich odumretie a zánik nervových buniek. Zaniknuté mozgové bunky sa už nikdy neobnovia, takéto miesto sa hojí väzivovou jazvou. Poškodeným miestam, kde dochádza k zničeniu myelínu a nervových buniek hovoríme plaky – ložiská demyelinizácie. Veľké množstvo jaziev roztrúsených v nervovom systéme vedie k vývoju trvalých príznakov SM.

Zaujímavosti a fakty o SM

  • Je chronické autoimunitné zápalové a neurodegeneratívne (zánik nervových štruktúr) ochorenie, ktoré poškodzuje centrálny nervový systém.
  • Je najčastejšou neúrazovou príčinou invalidizácie mladých ľudí vo veku 20 – 40 rokov. Celosvetovo postihuje viac ako 2,5 milióna ľudí.
  • Ženy postihuje 2 – 3 krát častejšie ako mužov.
  • Výskyt stúpa so vzdialenosťou od rovníka – vysoký výskyt ochorenia je napríklad. V krajinách Škandinávie a severnej Európy. Okolo rovníka sa toto ochorenie prakticky nevyskytuje.
  • SM je možné liečiť. Sú dostupné prostriedky ktorými je možné znížiť počet relapsov (vzplanutí ochorenia s náhlym prepuknutím príznakov) aj progresiu zneschopnenia a dosiahnuť dlhodobú remisiu ochorenia.
  • Úspešnosť liečby a významné zvýšenie kvality života je možné dosiahnuť pri začatí liečby vo včasných štádiách. Následky neliečenej SM môžu byť naopak deštruktívne a nezvratné.
  • Medzi najčastejšie a najobťažujúcejšie dôsledky SM patrí postupne sa zhoršujúca pohyblivosť. Po 15 rokoch dochádza u 50% k závažnej invalidite a po 25 rokoch zostáva len 10% pacientov bez závažnejšieho postihnutia.

„Dnes stále veľa lekárov váha s jasným diagnostickým záverom a oboznámením pacienta. Títo sú po prvom klinickom prejave ochorenia často vedení ako „zápalové/demyelinizačné ochorenie CNS, či dokonca „SM v observácii“. Je pravda, že reakcia pacienta na takéto závažné invalidizujúce ochorenie môže byť deštruktívna. Táto obava ale, v súčasnej dobe ponúkajúcej kvalitnú liečbu, je neopodstatnená. Oveľa deštruktívnejšie sú totiž následky neliečenej SM.

MUDr. Darina Petrleničová, PhD. Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť