Liečba SM

V súčasnosti ešte na roztrúsenú sklerózu neexistuje liek, ktorý by dokázal odstrániť všetky príznaky a ochorenie navždy vyliečiť. No vďaka pokroku v posledných rokoch sú k dispozícii lieky ktoré dokážu pomôcť veľmi účinne v zastavení príznakov choroby, najmä pokiaľ sa začne s liečbou včas. V priebehu posledných pár rokov sa počet liekov na liečbu SM rozšíril. Mnohé nové liečebné látky sú aktuálne vo fáze registrácie alebo sa skúma ich účinok v klinických štúdiách. Tieto skutočnosti prinášajú významnú nádej pre veľkú časť pacientov. Lieky na sklerózu multiplex sa líšia účinnosťou, majú rôzne formy a frekvenciu užívania. Výber lieku závisí od formy SM, intenzity príznakov ochorenia a ich vývoja v prvom období od vzniku ťažkostí. Rozhodnutie o liečbe je vždy v kompetencii lekára, ale porozumenie pacienta mechanizmom, ktoré SM sprevádzajú je dôležité. Informovaný pacient dokáže účinne spolupracovať s ošetrujúcim lekárom a to má vplyv na udržanie adherencie k liečbe.

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť