Koho SM postihuje najčastejšie?

SM je najčastejšou príčinou invalidity u mladých dospelých ľudí, ktorá nie je spôsobená úrazom. Na jej vzniku sa podieľajú genetické faktory aj faktory vonkajšieho prostredia. Skleróza multiplex nie je považovaná za dedičné ochorenie, v niektorých rodinách sa však vyskytuje častejšie než v iných. Dedičnosť SM zatiaľ nie je objasnená, ide najskôr o kombináciu niekoľkých génov, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Choroba sa typicky objavuje medzi 20–40. rokom života. U žien je dvakrát častejšia než u mužov, ak sa však objaví vo vyššom veku, pomer oboch pohlaví sa vyrovnáva. Na Slovensku je dnes zhruba 8400 ľudí s diagnózou SM. Výskyt u detí do 10 rokov alebo u seniorov nad 60 rokov je vzácny.

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť