Typy SM

Nevyspytateľnosť sklerózy multiplex spočíva v tom, že neexistuje štandardný priebeh ochorenia. Príznaky môžu byť u každého človeka iné, vzhľadom na to, že ukazujú, ktorá časť nervovej sústavy je aktuálne zasiahnutá. Závisia tiež od formy ochorenia – môže mať benígny alebo malígny priebeh.

  • Benígny priebeh: malé množstvo atakov (vzplanutia príznakov ochorenia) s minimálnymi následkami. Ako benígna sa dá RS označiť až spätne po 10–15 rokoch ochorenia, keď po tejto dobe majú pacienti minimálne neurologické obmedzenie a nízky počet atakov.
  • Malígny priebeh: ťažké ataky s rýchlym nárastom invalidity. Na magnetickej rezonancii mozgu vidieť postupujúcu atrofiu, pacient potrebuje už zhruba do 5 rokov malígneho priebehu invalidný vozík.

U nikoho sa nedá na začiatku povedať, či bude mať choroba miernu formu alebo agresívnejší priebeh. Choroba u rôznych pacientov sa líši typom a množstvom atakov. Rôzna je rýchlosť, s akou sa objavuje postihnutie hybnosti a tiež odpoveď na liečbou. Táto rôznorodosť je pravdepodobne daná genetickou dispozíciou, ktorá predurčuje priebeh ochorenia i reakciu na terapiu.

Rozlišujú sa 4 základné typy priebehu ochorenia

Relaps remitentná forma SM

Je to najčastejšia, takýto priebeh má choroba až u 85 percent pacientov. Znamená to, že spočiatku sa objavujú jednotlivé ataky čiže relapsy (postihnutie zraku, brnenie, závraty, slabosť končatín apod.). Tieto ataky sa zvyčajne po liečbe (niekedy aj spontánne) upravia do pôvodného stavu. Medzi jednotlivými atakmi môže byť aj niekoľko rokov.

Sekundárne progresívna SM

Je to chronická progresia, teda už chronický priebeh ochorenia. Plynule nadväzuje na relaps-remitujúci priebeh zhruba 15-20 rokov od začiatku ochorenia dochádza k pomalému a postupnému zhoršovaniu s občasným výskytom relapsov. Najlepšie to vidieť na skracovaní vzdialenosti, ktorú je človek schopný prejsť chôdzou. Do tohto štádia ochorenia, dospejú takmer všetci pacienti, podľa včasnosti a kvality liečby sa však významne líši doba, kedy sa to stane.

Primárne progresívna forma SM

Vyskytuje sa u cca 10- 15 percent pacientov. Pri tomto priebehu sa neurologické ťažkosti zhoršujú od samého začiatku. Títo pacienti majú zhoršenú hybnosť, najmä dolných končatín, podstatne skôr než pri predchádzajúcej forme. Sú to najmä muži vo veku okolo 50 rokov.

Primárne relabujúci priebeh

Choroba napreduje s akútnymi zhoršeniami, z ktorých sa pacient zotaví alebo zanechajú trvalé zhoršenie stavu.

 

„Klinické príznaky a priebeh ochorenia sú veľmi variabilné. Veľká časť pacientov netrpí mnoho rokov žiadnym, resp. minimálnym zneschopnením. Pri dlhodobom sledovaní (niekoľko desaťročí) ale väčšina ľudí so sclerosis multiplex dosiahne značné a nezvratné zneschopnenie (tzv. disabilitu) hybnosti. Jedinou prevenciou rozvoja zneschopnenia je skorá liečba“.

MUDr. Darina Petrleničová, PhD., Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť