Prognóza liečby

Skleróza multiplex je veľmi rôznorodé ochorenie. Nenájdu sa dvaja pacienti, ktorí by mali úplne rovnaký priebeh SM a rovnako reagovali na liečbu. Nie je preto možné vysloviť prognózu pre konkrétneho pacienta. Používajú sa prognostické faktory, ktoré vychádzajú zo štatistických údajov.

  • Ak ochorenie SM začne po 50 roku života, je to vnímané ako prognosticky nepriaznivé. Do úvahy však treba brať aj vyšší výskyt pridružených ochorení, ktoré sa s vyšším vekom spájajú – ako napríklad vysoký tlak. Tie komplikujú samotné ochorenie.
  • Začiatok SM v skorom veku tiež nemá priaznivú prognózu. Dlhšie trvanie ochorenia počas života sa logicky spája s vyššou mierou fyzického a mentálneho postihnutia, ktoré vznikne počas rokov choroby.
  • Mužské pohlavie je opäť prognosticky nepriaznivé. Ochorenie sa u mužov rozvíja rýchlejšie než u žien, priebeh je horší a príznaky sú ťažšie.
  • Ak sa ochorenie od svojho prvého prejavu (prvého ataku) plynule zhoršuje, svedčí to pre agresívny typ SM a je to nepriaznivý faktor.
  • Ataky, ktoré sú sprevádzané postihnutím hybnosti (ochrnutím alebo oslabením), postihnutím mozočku alebo sfinkterových funkcií (močenie a stolica) sú pre vývoj stavu pacienta nepriaznivejšie.
  • Budúci priebeh ochorenia môže predpovedať je aj frekvencia atakov v prvých dvoch rokoch ochorenia a najmä ich závažnosť. Viac ako 2 ataky v prvom roku choroby alebo viac ako 5 atakov v prvých dvoch rokoch s krátkymi epizódami medzi atakmi svedčia o agresívnom type SM, ktorý nemusí dobre reagovať na liečbu.
  • Takzvaný relaps–remitentný priebeh, keď sa jednotlivé ataky striedajú s obdobiami pokoja, sa lepšie ovplyvňuje terapiou.
  • Ak sa pacientov stav po ataku upraví do pôvodného stavu a nemá po ňom zhoršenie neurologického nálezu, považuje sa to za priaznivé znamenie.
  • Ak človek po piatich rokoch ochorenia nemá pohybové postihnutie, priebeh jeho ochorenia bude zrejme priaznivejší než u tých, ktorí majú postihnutie hybnosti už po 3 až 5 rokoch ochorenia.
  • Dôležité pre priaznivú prognózu je, ak počas liečby nepribúdajú nové zápalové ložiská (plaky) a ak mozgové tkanivo neubúda rýchlejšie než je obvyklé.

„Vedci neustále pracujú na vývoji možností liečby sklerózy multiplex. Prebiehajú klinické štúdie, ktoré skúmajú účinnosť a bezpečnosť nových liečiv a nádejné vyhliadky prináša aj terapia kmeňovými bunkami a genetický výskum, ktoré by v blízkej budúcnosti mohli lekárom pomáhať „opraviť“ poškodené nervy alebo zastaviť ochorenie ešte skôr, ako spôsobí nezvratné poškodenie centrálnej nervovej sústavy.“

MUDr. Darina Petrleničová, PhD., Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť