Mnoho podôb SM

Skleróza multiplex má tisíce tvárí. Dá sa povedať, že každý má "svoju esemku". Podľa priebehu choroby u iného pacienta sa preto nedá presne odhadnúť, ako bude choroba vyzerať u niekoho iného.

Prvý prejav ochorenia – t.j. prvá demyelinizačná príhoda sa nazýva klinicky izolovaný syndróm (CIS). Typický CIS postihuje obvykle zrakový nerv, mozgový kmeň, mozoček alebo miechu. Môže sa obmedziť na jeden systém alebo postihne viacero systémov súčasne-podľa toho, ktorá oblasť mozgu je postihnutá zápalom. U pacienta sa nemusí nikdy viac zopakovať, ale môže sa stať prejavom komplexného ochorenia, akým je sclerosis multiplex . Ide o akútne alebo subakútne symptómy, bez súvisu s teplotným ochorením, trvajúce viac ako 24 hodín, ktoré vrcholia 1-3 týždeň od začiatku ťažkostí. Symptómy CIS môžu ustúpiť úplne aj spontánne, ale väčšinou vyžadujú infúznu liečbu vysokými dávkami kortikoidov. Až dve tretiny pacientov s CIS prejde časom do relaps-remitujúcej sclerosis multiplex (SM), imunomodulačná liečba rozvoj definitívnej sclerosis multiplex odďaluje. Včasná diagnostika a liečba CIS je kľúčová na oddialenie druhého ataku a progresie.

Medzi najčastejšie prejavy SM patrí

  • Postihnutie očného nervu (retrobulbárna či optická neuritida) – postihuje väčšinou iba jedno, ale niekedy aj obidve oči. Objavuje sa asi v 16–20 percentách prípadov ochorenia. Človek môže mať pocit zahmleného videnia, horšie vidí farby. Častá je bolesť oka pri pohybe, niekedy sa môžu objaviť výpadky v zrakovom poli.
  • Postihnutie miechy sa prejavuje asymetrickými symptómami, prevažne poruchami citlivosti trupu a končatín, tŕpnutím a mravčením, problémami s pohybom a slabosťou končatín, pocitom zvierania v oblasti pásu – pocit obruče a poruchami močenia.
  • Problémy s citlivosťou – väčšinou sú to nepríjemné poruchy citlivosti ako pálenie, brnenie, mravčenie, zmena citlivosti na teplo a chlad, niekedy znížená citlivosť. Objavujú sa často na polovici tela, alebo tiež symetricky na nohách, trupe, niekedy na prstoch rúk či nôh. Poruchy citlivosti patria medzi najčastejšie prvé symptómy SM, pacienti sa sťažujú na brnenie, pocity pálenia, bodania, a to rôzne na tele. Ťažkosti zvyknú byť podceňované a prisudzujú sa ťažkostiam so stavcami chrbtice. Pacient je tak často odoslaný na rehabilitáciu, bez podrobnejšieho vyšetrenia, či zobrazovacích metód. Zradné je, že ťažkosti môžu odznieť v priebehu niekoľkých týždňov spontánne. Tým je podporená úvaha o ich súvislosti s chrbticou a pacient tak zostáva nediagnostikovaný.
  • Pohybové problémy – slabosť horných a dolných končatín, často je postihnutá jedna strana alebo obidve dolné či horné končatiny. Človek môže mať pocit neobratnosti ruky, slabosti. rýchlej unaviteľnosti, zakopávania, môže si uvedomovať zhoršenie fyzického výkonu.
  • Zmeny močenia – sú väčšinou spojené s inými prejavmi SM a sú veľmi časté. Porucha vyprázdňovania močového mechúra, keď časť moču v ňom zostáva, môže spôsobovať časté infekcie močového ústrojenstva. Pacienti môžu trpieť tiež inkontinenciou. Vyskytujú sa aj problémy so stolicou – buď môže byť sklon k zápche, ale aj inkontinencia stolice. U mužov je častá porucha erekcie.
  • Kmeňové príznaky – sú postihnuté centrá hlavových nervov alebo nervové dráhy. Podľa toho, ktorá oblasť je postihnutá, sa líšia prejavy. Môžu sa objavovať závraty, neistota pri chôdzi, dvojité videnie, spontánne zášklby očí, ochrnutie lícneho nervu, bolesti tváre, zhoršená reč či prehĺtanie.
  • Mozočkové postihnutie – postihnutie mozočku sa môže prejaviť ako porucha rovnováhy, neistá chôdza, zlý odhad pohybov, tras rúk, zhoršenie výslovnosti. Príznaky môžu vyzerať podobne ako pri požití väčšieho množstva alkoholu.

„Promptná diagnostika CIS a včasne zahájená imunomodulačná liečba je limitujúcim faktorom ďalšieho priebehu invalidizujúceho a devastujúceho ochorenia, akým SM bezpochyby je. Sclerosis multiplex je ochorenie s veľmi širokým spektrom symptómov, od nešpecifických ako je únava až po závažné motorické, či senzitívne poruchy. Skorá diagnostika znamená možnosť skorej liečby a oddialenie ďalšieho ataku a teda progresie zneschopnenia pacienta. Preto nie je chybou praktického lekára odoslať pacienta na neurologické vyšetrenie aj u pacienta s obťažujúcimi nepresvedčivými ťažkosťami psychologického rázu ako únava, či úzkosť, najmä ak sú spojené s pocitmi tŕpnutia (často pripisovaným napr. tetánii). Je na špecializovaných Centrách pre diagnostiku a liečbu SM aby každého pacienta odoslaného obvodným lekárom alebo neurológom uvážlivo zhodnotili a zvolili konečný postup“

MUDr. Darina Petrleničová, PhD., Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť