Príčiny vzniku SM

Vznik SM sa vysvetľuje viacerými mechanizmami.

Genetika

V súčasnosti je známe, že SM je aj geneticky podmienené, i keď pri vzniku choroby sa uplatňujú viaceré gény, ktoré kontrolujú činnosť imunitného systému. Ale genetická predispozícia ešte neznamená, že u daného jedinca sa SM musí prejaviť. SM sa teda spustí u predisponovaného jedinca rôznymi faktormi vonkajšieho prostredia. Dedičnosť je zanedbateľná- štúdie preukázali len 3% výskyt u dvojvaječných dvojčiat, riziko stúplo u jednovaječných dvojčiat na 30%.

Faktory prostredia

Treba zdôrazniť, že samotné genetické faktory n spustenie ochorenia nestačia. Ich vplyv zvyšujú alebo znižujú rôzne faktory prostredia. Tie sú zodpovedné za to, že SM je rozšírená v niektorých oblastiach sveta ako napríklad v Škótsku, Škandinávii a krajinách severnej Európy. Štúdie tiež ukázali, že pokiaľ sa človek presťahuje z oblasti s vysokým výskytom SM do menej rizikovej oblasti ešte pred dosiahnutím 15. roku veku, jeho riziko sa zníži na úroveň nového bydliska. To napovedá, že pri vystavení určitým faktorom prostredia počas alebo pred pubertou sa človek stáva viac náchylný na vznik SM.

Vírusové ochorenia

U niektorých ľudí prepukla SM po vírusovej infekcii, napríklad Epstein–Barrovom víruse či infekcii ľudským herpesvírusom 6, ktoré zabraňujú imunitnému systému normálne fungovať. Výskyt niektorých vybraných vírusov sa mení a je rôzny v rôznych oblastiach sveta. SM sa vyskytuje temer výlučne v krajinách, kde je vysoký hygienický štandard. Predpokladá sa, že mnoho ľudí z týchto krajín sa v detskom veku nestretne s celým spektrom vírusov. Infekcia týmito vírusmi v dospelosti môže viesť k atypickým reakciám, ktoré vedú k SM. Okrem toho sú niektoré skupiny ľudí vnímavejšie na infekcie ktoré predstavujú riziko vzniku SM, či už pod vplyvom génov ale aj rôznych chemických látok s ktorými sa stretávame vo svojom živote (napríklad antibiotiká).

Stres alebo zvýšená záťaž

Stres alebo zvýšená záťaž sú ďalšími rizikovými faktormi. Pôsobia cez hormonálny systém ktorý potom ovplyvňuje riadenie imunitných a nervových funkcií.

Nedostatok vitamínu D

Štúdie ukazujú, že vitamín D dokáže posilniť imunitný systém a chrániť pred vznikom SM. Vitamín D sa získava zo slnečného žiarenia a z potravy. SM je preto častejšia v tých oblastiach sveta, kde je menej slnečného žiarenia a málo D vitamínu v potrave.

Stravovacie faktory

Je zaujímavé, že SM sa objavuje takmer výlučne v ekonomicky vyspelých industrializovaných krajinách, kde prevažuje energeticky bohatá strava s bohatým podielom mastných kyselín a cukru.


 

„Výživové faktory a životný štýl ovplyvňujú priebeh tohto ochorenia. Nutričné a diétne doplnky používa ako súčasť doplnkovej terapie najmenej 30 percent pacientov. Dôvodom je aj to, že konvenčná liečba účinkuje len čiastočne a má aj nežiaduce efekty. Je rozumné považovať vplyv stravy za dôležitý, vzhľadom na to, že určité potraviny podporujú zápal.“

MUDr. Darina Petrleničová, PhD., Centrum pre liečbu sclerosis multiplex, 2.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava

Generálny partner projektu Spolu Môžeme je spoločnosť